Sökning: "legend"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet legend.

 1. 1. Olav den helige i medeltida bildkonst : Legendmotiv och attribut

  Författare :Anne Lidén; Per Jonas Nordhagen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Iconography; Martyr; King; Saint Olav; Shrine; Nidaros Cathedral; Liturgy; Legend; Saga; Pictorial narrative; Prayer; Baptism; Sailing; Dream vision; Battle; Coronation; Attribute; Book illumination; Mural; Altarpiece; Panel painting; Wooden sculpture.; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This iconographical study includes all pictorial narratives from the legend of the Martyr King Saint Olav and a variety of samples of his symbolic attributes in representational images. Olav II Haraldsson was king of Norway 1015-1030. LÄS MER

 2. 2. The end of a legend : Ellen Glasgow's history of Southern women

  Författare :Barbro Ekman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English language; Engelska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I teatralitetens brännvidd : Om Ingmar Bergmans filmkonst

  Författare :Christo Burman; Per Ringby; Maaret Koskinen; Erik Hedling; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Ingmar Bergman; film style and aesthetics; theatricality; theatre; intermediality; interartiality; gaze; framing; acting; tracking shot; mask; close-up; photography; commercial; biographical legend; cameo appearance; phenomenology; hermeneutics; verfremdung; theatrum mundi; Ingmar Bergman; filmstil; estetik; teatralitet; teater; intermedialitet; interartialitet; blick; ram; skådespeleri; kameraåkning; mask; närbild; fotografi; reklamfilm; biografisk legend; cameo-framträdande; fenomenologi; hermeneutik; verfremdung; theatrum mundi; Literature; Litteraturvetenskap; Film; Filmvetenskap; Theatre; Teatervetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to discuss and exemplify the use of theatre and theatricality in the film aesthetics of Ingmar Bergman (1918-2007). The main primary material of the study consists of a selection of Bergman’s films: the nine commercials made for Bris soap (1951-1953) and the feature films Sawdust and Tinsel (1953), Smiles of a Summer Night (1955), The Seventh Seal (1957), The Magician (1958), Through a Glass Darkly (1961), Winter Light (1963), The Silence (1963), Persona (1966), The Ritual (1969), Scenes from a Marriage (1973), Fanny and Alexander (1983) and Saraband (2003). LÄS MER

 4. 4. Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri

  Författare :Cecilia Hildeman Sjölin; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Iconography; pictorial narrative; Medieval wall-paintings; legend; St Christopher;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna behandling av Kristofferbilden är dess mellanställning, mellan representationsbild i Panofskys betydelse och legendserie, dess visande av en handling i en enda bild, och att grtaden av handling i bilden tycks skifta mellan olika perioder. Jag uppfattar handlingen som ett attribut, och söker utforska hur det blivit så, och varför just i detta fall. LÄS MER

 5. 5. Materialisations of a Woman Writer : An Investigation of Gender Politics in Janet Frame's Biographical Legend

  Författare :Maria Wikse; Linda Anderson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Autobiography; biography; film adaptation; the gaze; gender; New Zealand literature; poiesis; re-citations; whiteness; writer ideals; writer tradition; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with interpretative procedures in literary studies that implicitly or explicitly rely on biographical information. Most often, readings either presuppose the sovereignty of the author or claim that biographical data is not at all relevant. Both these stances are problematic. LÄS MER