Sökning: "legal change"

Visar resultat 1 - 5 av 171 avhandlingar innehållade orden legal change.

 1. 1. Inför högsta instans : Samspelet mellan kvinnors handlingsutrymme och rättslig reglering i Justitierevisionen 1760–1860

  Författare :Elin Hinnemo; Maria Ågren; Karin Hassan Jansson; Hilde Sandvik; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; early modern; female litigation; gender; law; legal change; marital rights; property; 18th century; 19th century; Supreme court; Sweden; women; women s legal majority; women s trading rights; Justitierevisionen; Högsta domstolen; Kvinnors myndighet; kvinnors näringsrätt; äktenskap; egendom; rättslig förändring; tidigmodern; 1700-tal; 1800-tal; Sverige; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to illuminate the interplay between female agency and legal regulation in Sweden during the period 1760-1860. The material chosen for the study relates to matters concerning women that were brought before the Judiciary Inspection, the highest legal authority in Sweden. LÄS MER

 2. 2. I faderns ställe. Genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700-1860

  Författare :Ann Ighe; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; gender; guardianship; coming of age; property rights; legal change; legal history; legal status; credit relations; embeddedness; Göteborg; orphans; unmarried women; widows; citizenship; institutional change; 18th century; 19th century; patriarchal relations; economic history;

  Sammanfattning : In Sweden, a highly gender-specific construction of legal majo¬rity, coming of age and guardianship over children and minors was part of the pre-industrial order and it’s ar-rangements of pro¬perty rights. This thesis is a study of a gender specific legal sys¬tem and it’s interaction with economic change. LÄS MER

 3. 3. Trans and Sex Change in Contemporary Iran : A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices

  Författare :Zara Saeidzadeh; Liisa Husu; Jeff Hearn; Sofia Strid; Surya Monro; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Embodiment; Feminist politics; Gender sex; Iranian legal system; Islamic law; Misrecognition; Practices; Sex change; Shi’a jurisprudence; Trans men; Trans women;

  Sammanfattning : This thesis is a result of a qualitative study that investigates the socio-legal status of trans persons who undergo sex-change surgery in contemporary Iran. It examines how social practices of gender shape the lives of trans men and trans women in Iranian society. LÄS MER

 4. 4. Reconstructing Marriage in a Changing Legal and Societal Landscape : Challenges of New Cohabitation Models in Sweden

  Författare :Caroline Sörgjerd; Maarit Jänterä-Jareborg; Anna Singer; Eva Ryrstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Marriage; legal development; the Code of 1734; the Marriage Code of 1920; the Marriage Code of 1987; same-sex marriage; registered partnership; cohabitation without marriage; cohabitees act; equality; discrimination; human rights; EU law; the Netherlands; Spain; wellfare state; cohabitation models; change; Äktenskap; rättsutveckling; 1734 års lag; giftermålsbalken; äktenskapsbalken; samkönat äktenskap; registrerat partnerskap; samboende utom äktenskap; sambor; sambolag; jämställdhet; diskriminering; mänskliga rättigheter; EU rätt; Nederländerna; Spanien; välfärdsstat; samlevnadsformer; förändring; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : What is marriage? From a legal point of view, marriage is a contract which establishes a civil status. However, marriage is no ordinary contract. There is also a symbolic dimension to marriage, which cannot easily be understood from a strictly legal perspective. LÄS MER

 5. 5. Interlegality, Municipalities and Social Change: A Sociolegal Study of the Controversy around Bullfighting in Bogotá, Colombia

  Författare :Nicolas Serrano; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interlegality; legal scales; jursidictions; urban governance; social change; cultural change; law and culture; social policy; urban planning; socio-ecological transition; animal advocay; animal protection; civic culture; bullfighting; bullfights; sociology of law; Bogotá; Colombia;

  Sammanfattning : This thesis ponders the participation of municipal authorities amidst processes of sociolegal change. Such interest originated from acknowledging the limited autonomy that municipalities have in the nested scalar jurisdictional order of most contemporary states, the relevance of municipalities as spaces of local democracy, the social movements’ advocacy for social change at local levels, and the inherent nature of municipalities as places where the law is realised in space and time. LÄS MER