Sökning: "ledningsfunktion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet ledningsfunktion.

 1. 1. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds Universitet, Socialhögskolan

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Olsson Eric; Elisabeth Berg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; organisering; äldreomsorg; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 2. 2. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund : Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Eric Olsson; Elisabeth Berg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 3. 3. Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund : Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Maria Wolmesjö; Jan Petersson; Elisabeth Berg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 4. 4. Ledningsfunktion i omvandling. : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lund

  Författare :Maria Wolmesjö; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER