Sökning: "ledning och organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden ledning och organisation.

 1. 1. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Johan Berlin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården har det länge varit svårt att styra verksamheten och dess resursförbrukning. När pengarna är slut i november kräver verksamheten mer resurser. För att enklare kunna styra och reglera sjukvårdens resursförbrukning införde flera av Sveriges landsting, under 1990-talet, beställarstyrning. LÄS MER

 2. 2. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 3. 3. Clearing for Action Leadership as a Relational Phenomenon

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lucia Crevani; Mälardalens högskola.; KTH.; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : Although leadership is deemed to matter, scholars seldom pay attention to the phenomenon itself, as it is happening. Hence definitions abound, but there is a lack of vocabulary for expressing what leadership is about without ending up talking of individual leaders and/or descriptions of abstract “goodness”. LÄS MER

 4. 4. Välfärdsektorn, en arena för makt och motstånd Studier av sjukvård och hemtjänst

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Mona Andersson; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aktör; struktur; ekonomistyrning; förändring; beställar-utförarmodell; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Today there is a growing interest in research on concrete practice within organizations, which has implications for the understanding of how performance management works. New control ideals are often introduced in an organizational and socially embedded practice, where taken for granted assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already established. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap, makt och känsla En narrativ studie av unga ledare

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cecilia Åkerblom; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Power; Emotion; Identity; Social construction; Young leaders; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how leadership is constructed as a narrative to explain what happens in organizations. Research on young co-workers in organizations has shown how young people are socialized into managerial and organizational cultures. At the same time these cultures and practices are changing. LÄS MER