Sökning: "ledning och organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden ledning och organisation.

 1. 1. Organisering av projektbaserade företag : Ledning, styrning och genomförande av projektbaserad industriell verksamhet

  Författare :Anna Jerbrant; Johann Packendorff; Anders Söderholm; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project-based organization; project-led organization; project-based firm; P-formed organizations; organizing; multi-project management; project portfolio management; programme management; project management office; projektbaserade företag; projektbaserade organisationer; ledning; styrning och organisering av projektbaserad industriell verksamhet; multiprojektledning; projektportföljshantering; programledning; projektledning; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the management and organizing of project-based companies, and the purpose is to enhance the understanding of multi-project management. The main part of the research and literature on project-based organizations has too narrow focus, since it is mainly interested in how to handle the difficulties that arise when executing a multi-project portfolio. LÄS MER

 2. 2. Från medarbetare till chef : Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Författare :Sophie Linghag; Anna Wahl; Jan Löwstedt; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 3. 3. Välfärdsektorn, en arena för makt och motstånd : Studier av sjukvård och hemtjänst

  Författare :Mona Andersson; Ulf Johanson; Erik Bjurström; Matti Skoog; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aktör; struktur; ekonomistyrning; förändring; beställar-utförarmodell; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Today there is a growing interest in research on concrete practice within organizations, which has implications for the understanding of how performance management works. New control ideals are often introduced in an organizational and socially embedded practice, where taken for granted assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already established. LÄS MER

 4. 4. Innovation i små etablerade företag : ett samspel nära kund och marknad

  Författare :Erika Lind; Anna Rönnbäck Öhrwall; Mattias Axelson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Innovation; små och medelstora företag; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : I tider av snabb teknisk utveckling, ändrade marknadsbehov, och allt starkare konkurrens är förmågan till innovation och förnyelse central, inte bara för det enskilda företaget utan för samhället i stort. För små företag är innovation särskilt viktigt eftersom begränsade resurser gör det svårt att konkurrera med andra medel. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap, makt och känsla : En narrativ studie av unga ledare

  Författare :Cecilia Åkerblom; Anna Wahl; Ulla Eriksson-Zetterquist; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Power; Emotion; Identity; Social construction; Young leaders; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how leadership is constructed as a narrative to explain what happens in organizations. Research on young co-workers in organizations has shown how young people are socialized into managerial and organizational cultures. At the same time these cultures and practices are changing. LÄS MER