Sökning: "ledarskap motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden ledarskap motivation.

 1. 1. Sports coaches’ interpersonal motivating styles : longitudinal associations, change, and multidimensionality

  Författare :Andreas Stenling; Peter Hassmén; Magnus Lindwall; Chris Lonsdale; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; athletes; change; leadership; motivation; multidimensionality; psychological health; self-determination theory; sports; structural equation modeling; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Coaches play a central role in shaping the sport environment for young athletes. This thesis is focused on the leadership process in sports and how coaches’ autonomy-supportive and controlling interpersonal styles longitudinally are related to young athletes’ motivation and ill- and well-being. LÄS MER

 2. 2. Det riskabla engagemanget : Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling

  Författare :Kristina Palm; Jan Forslin; Matti Kaulio; Torbjörn Stjernberg; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Change agent; champions; commitment; energy; engagement; motivation; leadership; management; organisation of work; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : This thesis concentrates on the consequences of strong commitment⁄ Engagement in contemporary work. The aim of the thesis is to Build knowledge on regeneration and development of human resources. LÄS MER

 3. 3. The Leader as a Facilitator of Learning at Work : A study of learning-oriented leadership in two industrial firms

  Författare :Andreas Wallo; Bodil Ekholm; Per-Erik Ellström; Birgitta Södergren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leadership; learning; learning-oriented leadership; facilitative leadership; managerial work; leader roles; human resource development; Ledarskap; lärande; ledarskap för lärande; chefers arbete; ledares roller; HRD; personalutveckling; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis concerns the leader as a facilitator of learning at work. More specifically, the aim of the study is to increase knowledge about leadership in relation to co-workers’ learning and development at the workplace. LÄS MER

 4. 4. Crisis management : psychological challenges for leaders

  Författare :Susanne Hede; Ann Enander; Lars Saxon; Jarle Eid; Jarl Eid; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; crisis; crisis management; crisis preparedness; leadership; learning; motivation; municipal; psychology; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain knowledge about how leaders holding the role as crisis manager at the Swedish municipal level perceive and experience crisis management in different phases.The thesis comprises four papers (Papers I-IV) based on empirical data. The sample consisted of relevant municipal leaders. LÄS MER

 5. 5. En motivationsbaserad analys av arbetsmiljöarbetet i en grupp tillverkande mindre företag

  Författare :Bo Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier och fallstudier vilka omfattar 40 företagare i tillverkande företag med mindre än 50 anställda. En modell som baseras på förväntansteori har utnyttjats för att undersöka företagarnas motivation för arbetsmiljöarbete. LÄS MER