Sökning: "ledarskap medarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden ledarskap medarbetare.

 1. 1. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

  Författare :Eva Norrman Brandt; Sofia Kjellström; Ann-Christine Andersson; Jacob Hallencreutz; Pia Andersson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Transformativ förändring; Vuxenutveckling; Postkonventionellt ledarskap; Agilt ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders/intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena. LÄS MER

 2. 2. Leadership for Quality, Effectiveness and Health

  Författare :Johan Larsson; Håkan Wiklund; Stig Vinberg; Lars-Åke Mikaelsson; Stefan Lagrosen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Values; Behaviours; Tools; Quality; Effectiveness; Health; Ledarskap; Värderingar; Beteenden; Verktyg; Kvalitet; Effektivitet; Hälsa; Kvalitetsteknik; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Leadership, quality, effectiveness and health are important factors in the achievement of organisational success. Three questions are addressed to study these elements: 1. How do leadership values relate to leadership behaviours, quality methodologies and health in organisations? 2. LÄS MER

 3. 3. Leadership for Quality, Effectiveness and Health in Organisations

  Författare :Johan Larsson; Håkan Wiklund; Stig Vinberg; Lars-Åke Mikaelsson; Stefan Lagrosen; Institutionen för teknik och hållbar utveckling Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Values; Behaviours; Tools; Quality; Effectiveness; Health; Ledarskap; Värderingar; Beteenden; Verktyg; Kvalitet; Effektivitet; Hälsa; Kvalitetsteknik; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Leadership, quality, effectiveness and health are important factors in the achievement of organisational success. Three questions are addressed to study these elements:1. How do leadership values relate to leadership behaviours, quality methodologies and health in organisations?2. LÄS MER

 4. 4. Makt utan magi : En studie av chefers yrkeskunnande

  Författare :Lotta Snickare; Kent Eriksson; Maria Hammarén; Pia Höök; Niklas Arvidsson; Lotte Alsterdal; KTH; []
  Nyckelord :managerial skills; professional expertise in banking; management skills; leadership; tacit knowledge; follow the rules; break the rules; regulations; decisions; accommodate uncertainty; homosocial structures; chefers yrkeskunnande; yrkeskunnande i bank; ledarförmåga; ledarskap; tyst kunskap; följa regler; bryta regler; regler; beslutsfattande; härbärgera osäkerhet; homosociala strukturer;

  Sammanfattning : What do executives do, and how do their actions impact on the company’s results? Questions such as these are constantly targeted in leadership research. Despite thousands of reports in the field, there is no consensus on what the concept of leadership entails. LÄS MER

 5. 5. Creating a Quality Management Culture : Focusing on Values and Leadership

  Författare :Pernilla Ingelsson; Håkan Wiklund; Ingela Bäckström; Stefan Lagrosen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Quality Management; Organizational culture; values; leadership; Lean; TQM; Kvalitetsledning; organisationskultur; värderingar; ledarskap; Lean; TQM;

  Sammanfattning : When applied successfully, the QM initiatives TQM and Lean enhance an organization´s ability to meet and exceed the expectations of the customers as well as co-workers and other stakeholders. There are however also QM initiatives that fail and one reason for this is the organization’s inability to create a supportive culture, a culture that rests on a number of values which aim at improving the quality and thereby customer satisfaction. LÄS MER