Sökning: "ledarskap medarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden ledarskap medarbetare.

 1. 1. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

  Författare :Eva Norrman Brandt; Sofia Kjellström; Ann-Christine Andersson; Jacob Hallencreutz; Pia Andersson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Transformativ förändring; Vuxenutveckling; Postkonventionellt ledarskap; Agilt ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders/intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena. LÄS MER

 2. 2. Leadership for Quality, Effectiveness and Health

  Författare :Johan Larsson; Håkan Wiklund; Stig Vinberg; Lars-Åke Mikaelsson; Stefan Lagrosen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Values; Behaviours; Tools; Quality; Effectiveness; Health; Ledarskap; Värderingar; Beteenden; Verktyg; Kvalitet; Effektivitet; Hälsa; Kvalitetsteknik; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Leadership, quality, effectiveness and health are important factors in the achievement of organisational success. Three questions are addressed to study these elements: 1. How do leadership values relate to leadership behaviours, quality methodologies and health in organisations? 2. LÄS MER

 3. 3. Leadership for Quality, Effectiveness and Health in Organisations

  Författare :Johan Larsson; Håkan Wiklund; Stig Vinberg; Lars-Åke Mikaelsson; Stefan Lagrosen; Institutionen för teknik och hållbar utveckling Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Values; Behaviours; Tools; Quality; Effectiveness; Health; Ledarskap; Värderingar; Beteenden; Verktyg; Kvalitet; Effektivitet; Hälsa; Kvalitetsteknik; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Leadership, quality, effectiveness and health are important factors in the achievement of organisational success. Three questions are addressed to study these elements:1. How do leadership values relate to leadership behaviours, quality methodologies and health in organisations?2. LÄS MER

 4. 4. Senior Management Lean Practice : A Team-Based Approach to Facilitate Learning

  Författare :Jonas Renström; Lars Bengtsson; Camilla Niss; Jörgen Eklund; Anders Fundin; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lean; leadership; management; cross-functional teams; senior managers; Lean implementation; Lean; ledarskap; management; tvärfunktionella grupper; senior ledning; Lean implementation; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : In order to improve organizational performance, organizations within both production and servicesectors keep turning to the Lean concept with hopes of finding a productive approach to theirchallenges. This tendency appears to remain in spite of reports indicating that the Lean concept isfar from easy to develop, implement and sustain. LÄS MER

 5. 5. Makt utan magi : En studie av chefers yrkeskunnande

  Författare :Lotta Snickare; Kent Eriksson; Maria Hammarén; Pia Höök; Niklas Arvidsson; Lotte Alsterdal; KTH; []
  Nyckelord :managerial skills; professional expertise in banking; management skills; leadership; tacit knowledge; follow the rules; break the rules; regulations; decisions; accommodate uncertainty; homosocial structures; chefers yrkeskunnande; yrkeskunnande i bank; ledarförmåga; ledarskap; tyst kunskap; följa regler; bryta regler; regler; beslutsfattande; härbärgera osäkerhet; homosociala strukturer;

  Sammanfattning : What do executives do, and how do their actions impact on the company’s results? Questions such as these are constantly targeted in leadership research. Despite thousands of reports in the field, there is no consensus on what the concept of leadership entails. LÄS MER