Sökning: "ledarskap konflikt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden ledarskap konflikt.

 1. 1. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Författare :Tommy Bruhn; Administration; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry into rhetorical ambiguity as a property of utterances addressing composite, heterogeneous audiences. The purpose is to develop conceptual tools to analyse ambiguous communicative acts for the outcomes they make possible. LÄS MER

 2. 2. Rektorn och den dubbla styrningen : en studie om gymnasierektors uppdrag i styrkedjan

  Författare :Ewa Dahlén; Andreas Ryve; Jannika Lindvall; Maria Larsson; Daniel Nordholm; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : In a global education policy context, school leadership has grown in importance in relation to improving school outcomes as well as equity in education. At the same time, during the last decades, the Swedish school system has undergone several large-scale national education reforms. LÄS MER