Sökning: "lecture"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet lecture.

 1. 1. L'influence translinguistique dans la compréhension du texte en français, langue étrangère Les pratiques de lecture des apprenants

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Anna Nilsson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; compréhension écrite; apprenants L3; pratiques de lecture; difficultés de compréhension; traduction; tänka högt-metoden; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur inlärare av franska (främmande språk) går tillväga för att förstå text samt hur tvärspråkliga och inomspråkliga lexikala likheter, inlärarnas kompetensnivå och tillvägagångssätt påverkar läsförståelsen. De 21 deltagarna har olika kompetensnivåer i franska: nybörjare, mellan- eller avancerad nivå. LÄS MER

 2. 2. Maupassant marionnettiste : lecture d'une "structure de farce" dans les récits courts de Maupassant

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska och italienska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Färnlöf; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Maupassant; nouvelles; farce; structure; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lire et comprendre en français langue étrangère Les pratiques de lecture et le traitement des similitudes intra- et interlexicales

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Anna Nilsson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language; reading comprehension; reading practices; cross-linguistic similarities; intra- and interlingual processing; L3 mental lexicon; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket; French; franska;

  Sammanfattning : This thesis investigates learners’ reading practices and especially the processing of cross-linguistic similarities at the lexical level. The aim is to determine how learners proceed in order to understand text in French (L3). Data were collected using various reading comprehension tasks in combination with the think-aloud method. LÄS MER

 4. 4. Quand les mots font image. Une lecture iconotextuelle de La Modification de Michel Butor

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Sonia Lagerwall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Nouveau Roman; Michel Butor; La Modification; iconotext; ekphrasis; pictorialism; iconicity; emblem; emblematic mode;

  Sammanfattning : In the present dissertation, Michel Butor’s third novel, La Modification, published in 1957, is studied as an iconotext in which the images are conveyed by the verbal medium alone. Focusing on the relationships between verbal and visual elements in the novel, the study distinguishes three main categories of the verbal transformation of images: ekphrasis, pictorialism and iconicity. LÄS MER

 5. 5. Exploring textiles as materials for interaction design

  Detta är en avhandling från University of Borås

  Författare :Anna Persson; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; design; textiles; materials; Textiles and fashion; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ;

  Sammanfattning : As computational technology and new materials enter the world of textiles, our view on textile materials is challenged. Textile interaction design suggests a new design space in which the fields of textile design and interaction design are merged. LÄS MER