Sökning: "learning organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 222 avhandlingar innehållade orden learning organisation.

 1. 1. The University - a Learning Organisation? : An illuminative review based on system theory

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Ingela Strandli Portfelt; Mats Ekholm; Ulf Blossing; Per-Erik Ellström; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; university; academic instituion; learning organisation; system theory; organisational culture; organisational structure; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : There are voices in the research field suggesting that universities should become learning organisationsin order to survive and become competitive in a complex environment. Two researchaims have been raised. LÄS MER

 2. 2. Learning in Collaboration Academics’ experiences in collaborative partnerships

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet. Pedagogiska institutionen

  Författare :Jan Karlsson; Elsie Anderberg; Shirley Booth; Per Odenrick; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multidisciplinary; SMARTA; krAft; Sweden; NIWL; holistic learning of scholarship; scholarship; interactive research; service; collaboration; Learning; SMEs; academia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : There is an ongoing debate both in the United States and Europe about the need to develop a broader view of scholarship and the different activities connected with it, including “service to the community”. In Sweden, service takes the form of practice-oriented engagement and collaboration with the surrounding community, as stipulated by Swedish law regulating universities’ activities. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola – en komplex och föränderlig process

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Lina Hellberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fysik; förskola; undervisning; lärandeobjekt; förskollärare; arbetslag;

  Sammanfattning : Det naturvetenskapliga innehållet blev tydligare identifierat och framskrivet genom den reviderade läroplanen(Utbildningsdepartementet, 2010). Samtidigt beskrivs en osäkerhet hos verksamma i förskola kring vad och hur det naturvetenskapliga innehållet kan ta sig uttryck i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER

 4. 4. Assessing Sustainability and Guiding Development towards More Sustainable Products

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Gunilla Clancy; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; action competence; early-stage product development; team learning; wood-based material; role of designer; semi-structured interview; ecolabels; management systems; participatory action research; sustainability assessment;

  Sammanfattning : Companies need to develop more sustainable products that fit into future more sustainable markets. For this reason, the integration of sustainability considerations is needed in the early stages of product development, where a major part of the sustainability performance of a final product is determined. LÄS MER

 5. 5. ICT and formative assessment in the learning society

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Bertil Roos; David Hamilton; Yngve Troye Nordkvelle; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; assessment; internet; ICT; learning; constructivism; formative assessment; constructivist assessment; feedback; examination; on-line; cybernetic; e-learning; learning society; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In the 1930s and 1940s, less than one percent of the Swedish population were in higher education. By the beginning of 1990s this proportion had reached 2.4%. During the 1990s, however, a new economic current flowed in Swedish higher education. LÄS MER