Sökning: "learning in preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 112 avhandlingar innehållade orden learning in preschool.

 1. 1. Kommunikativa resurser för lärande : Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer

  Författare :Mia Heikkilä; Ulf P Lundgren; Staffan Selander; Roger Säljö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; learning; multimodality; social semiotics; children; interaction; preschool; preschool-class; first grade; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this research has been to study how schools create possibilities for children to learn. Possibilities to communicate and to interact are seen as closely linked to a process of learn-ing in line with contemporary thinking of learning (Kress, 2003; Säljö, 2000; Selander, 2005). LÄS MER

 2. 2. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Författare :Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; Children; Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Digital play in preschools : understandings from educational use and professional learning

  Författare :Leif Marklund; Elza Dunkels; Kenneth Ekström; Åsa Bartholdsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital play; preschool; digitalisation; tablets; professional learning; professional development; early years; digital competence; literacy; workplace learning; preschool teachers; early childhood education; technology integration; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to improve knowledge on preschool teachers’ educational use of digital play and their professional learning about it. The thesis is focused on three questions; How can preschool teacher educational use of digital play be understood? How can the professional learning context of preschool teachers using digital play for educational purposes be understood? And, How can preschool teacher knowledge needs concerning educational use of digital play be understood?  The participants were preschool teachers who had started to introduce tablets and digital play in educational practice. LÄS MER

 4. 4. Förskolans pedagogiska praktik : Ett verksamhetsperspektiv

  Författare :Kenneth Ekström; Anders Garpelin; Lisbeth Lundahl; Anne-Lise Arnesen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical practice; childcare; preschool education; learning; rearing; preschool working teams; preschool teachers; childminders; working conditions; societal changes; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Since 1960s, preschools have been important parts both of Swedish welfare and of labour market policies. The preschool thus constitutes a very important site for rearing and educating young children. LÄS MER

 5. 5. Movement and experimentation in young children's learning : Deleuze and Guattari in early childhood education

  Författare :Liselott Olsson; Gunilla Dahlberg; Marianne Bloch; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; subjectivity; learning; movement; experimentation; micropolitics and segmentarity; transcendental empiricism; event; assemblages of desire; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This study departs from experiences made in a setting where preschool children, teachers, teacher students, teacher educators and researchers in the Stockholm area in Sweden have been collectively experimenting with subjectivity and learning since the beginning of the 1990’s. However, during later years, questions were raised in the context of cooperative work about the changes that have been achieved so far, possibly becoming new and somewhat rigid ‘mappings’ of young children and learning. LÄS MER