Sökning: "learning in organisations"

Visar resultat 1 - 5 av 104 avhandlingar innehållade orden learning in organisations.

 1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Support for learning possibilities and obstacles in learning applications

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Karlsudd; Mälardalens högskola.; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; Industrial Economics and Organisations; industriell ekonomi och organisation; E-learning; informatics; implementation; learning management system; systems development.; E-lärande; informatik; implementering; lärsystem; systemutveckling; Industrial economy; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : In this thesis an overarching analysis is made of four articles published in refereed international journals. The articles are describing the development and implementation of learning support systems/learning support applications. LÄS MER

 3. 3. Learning from accidents Experience feedback in practice

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna-Karin Lindberg; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Experience feedback; learning from accidents; incidents; near-accidents; CHAIN model; communication; dissemination; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : Experience feedback from accidents is important for preventive work in companies, authorities and other organisations. This thesis focused on experience feedback from accidents that take place in everyday life, in our neighbourhoods, in our workplaces, in our schools, in traffic and transportation. LÄS MER

 4. 4. Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Claus Baderschneider; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Strategic alliances; Learning content; Marketing; Knowledge; Collaborative learning; Strategic collaboration; Organizational learning; Inter-organizational learning; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företagen har mer och mer problem att generera och utveckla kunskaper i samarbete med andra, enskilda företag. Forskare inom det teoretiska område kooperativ inlärning har börjat att undersöka hur partnerorganisationer lär sig att samarbeta med varandra. LÄS MER

 5. 5. Capturing and Analysing Emotions to Support Organisational Learning The Affect Based Learning Matrix

  Detta är en avhandling från Kista : Institutionen för data- och systemvetenskap (tills m KTH)

  Författare :Theresia Olsson Neve; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Knowledge Management; Organisational Learning; Emotions; Affects; Perspective Change; Knowledge Management Systems; Web-based Knowledge Management Support; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis deals with the importance of managing employees’ thoughts and feelings in relation to organisational learning. To visualise and to identify affections within organisations is of major importance since most of our actions and the decisions we make are steered by our emotions rather than rational thinking. LÄS MER