Sökning: "learning in organisations"

Visar resultat 1 - 5 av 106 avhandlingar innehållade orden learning in organisations.

 1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Support for learning possibilities and obstacles in learning applications

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Karlsudd; Mälardalens högskola.; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; Industrial Economics and Organisations; industriell ekonomi och organisation; E-learning; informatics; implementation; learning management system; systems development.; E-lärande; informatik; implementering; lärsystem; systemutveckling; Industrial economy; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : In this thesis an overarching analysis is made of four articles published in refereed international journals. The articles are describing the development and implementation of learning support systems/learning support applications. LÄS MER

 3. 3. Learning from accidents Experience feedback in practice

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna-Karin Lindberg; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Experience feedback; learning from accidents; incidents; near-accidents; CHAIN model; communication; dissemination; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : Experience feedback from accidents is important for preventive work in companies, authorities and other organisations. This thesis focused on experience feedback from accidents that take place in everyday life, in our neighbourhoods, in our workplaces, in our schools, in traffic and transportation. LÄS MER

 4. 4. Improving IT Integration for Higher Education Institutional Performance Towards a Contextualised IT-Institutional Alignment Model

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Jean Claude Byungura; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT integration; IT alignment; Alignment practices; Design science research; Innovation diffusion; Technology adoption; Institutional performance; Higher education; Artefact Evaluation; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : The integration of information technology (IT) into service delivery is currently seen as an innovative strategy to support the modernising of universities worldwide. However, in some institutions in developing countries, including Rwanda, IT has failed to add the intended value to university services, despite huge associated investments in IT. LÄS MER

 5. 5. Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Claus Baderschneider; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Strategic alliances; Learning content; Marketing; Knowledge; Collaborative learning; Strategic collaboration; Organizational learning; Inter-organizational learning; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företagen har mer och mer problem att generera och utveckla kunskaper i samarbete med andra, enskilda företag. Forskare inom det teoretiska område kooperativ inlärning har börjat att undersöka hur partnerorganisationer lär sig att samarbeta med varandra. LÄS MER