Sökning: "leadership qualities"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden leadership qualities.

 1. 1. Jesus the True Leader : The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Hjort; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jesus; Gospel of Matthew; leader; ancient biography; genre; portrait; biographical-narrative method; virtues; character; leadership; influence; model; imitation; leadership roles; characterization; narrative criticism; leadership terms; Isocrates; Xenophon; Philo; Plutarch; Evagoras; Agesilaus; Moses; Numa;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to understand and clarify how Jesus is presented as a leader in the Gospel of Matthew. The usage of common leadership terms in reference to Jesus early in the story, the biographical genre of Matthew, and the consistently negative portrayal of other leaders in the story give good reasons for the inquiry. LÄS MER

 2. 2. Education for Democracy? : Life Orientation: Lessons on Leadeship Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Getahun Yacob Abraham; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Classroom; democracy; differences; leadership qualities; learners; life orientation; participation; South Africa; teachers; voting; Life Orientation; Life Skills;

  Sammanfattning : This study takes as its starting point how teachers understand, interpret and teach social development aspects of Life Orientation in South African comprehensive schools. The specific focus is on lessons on leadership qualities and voting for third grade learners in four schools, each dominated by either Black, Coloured, White or mixed groups of learners. LÄS MER

 3. 3. Näringslivsledares arbete i nätverk identitetsskapandets dynamik

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Nils Wåhlin; Umeå universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managerial work; leadership; networking; multibusiness; interaction- patterns; visions; social identity; identity creating processes; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the work of business leaders. The interest lies in the holders of positions as Chairpersons, Boardmembers and Managing Directors. This study, however, goes beyond the position holder to consider the actions of actors, as they operate within networks with concurrent multiple business activities. LÄS MER

 4. 4. En för alla, alla för en : sjuksköterskors och ingenjörers syn på ledarskap : en enkät och repertory grid studie sista terminen i utbildning och efter ett till ett och halvt år i arbete

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Carin Linander; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial psychology; implicit leadership theory; repertory grid; young nursing and engineering students; view about leadership; Arbetspsykologi; industripsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I många organisationer och företag har vi idag allt äldre medarbetare. Detta kommer troligen att bli ett bekymmer en bit in på 2000-talet, då medarbetare och chefer blir allt äldre eller går i pension. LÄS MER

 5. 5. ...och den ljusnande framtid är vår...: några ungdomars bild av sin tid vid riksgymnasium

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Lena Lang; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; upper secondary school; special education; motor disability; adolescents; longitudinal study; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Humanities Social Sciences; Ungdomar med funktionshinder; Utbildning och undervisning; Gymnasieskolan - Sverige;

  Sammanfattning : Den tid vi i dagens samhälle betraktar som ungdomstid blir allt längre. De ungdomar som lämnar grundskolan tillhör en åldersgrupp som är större än på länge och det stora flertalet av dem är på väg in i svensk treårig gymnasieutbildning. LÄS MER