Sökning: "leadership of improvement"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden leadership of improvement.

 1. 1. Stärkt pedagogiskt ledarskap : Rektorer granskar sin egen praktik

  Författare :Anette Forssten Seiser; Anders Arnqvist; Åsa Söderström; Michael Uljens; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER

 2. 2. Improvement Capability at the Front Lines of Healthcare : Helping through Leading and Coaching

  Författare :Marjorie M. Godfrey; Helle Wijk; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :Health care improvement; interprofessional teams; leadership of improvement; team coaching; clinical microsystem;

  Sammanfattning : SUMMARY This thesis addresses improvement capability at the front lines of healthcare with a focus on interprofessional health care improvement teams who provide care and improve care. The overall aim is to explore high performing clinical microsystems and evaluate interventions to cultivate health care improvement capabilities of frontline interprofessional teams. LÄS MER

 3. 3. Distributed Leadership in Local School Organisations. Working for School Improvement?

  Författare :Mette Liljenberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :distributed leadership; institutional perspective; school improvement; capacity building; local school organisation; teacher team; school leadership; principal; teacher;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure from the recent increased interest in leadership, and especially distributed leadership. Educational research states that if schools are to meet future demands, leadership must rest on trust within the organisation and distributed leadership must be understood, in the frame of professional collaboration and social learning. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 5. 5. Internal capacities for school improvement : Principals' views in Swedish secondary schools

  Författare :Conny Björkman; Anders Olofsson; Olof Johansson; Kauko Hämäläinen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school improvement; successful schools; capacity building; internal capacities; collaboration forms; staff development; leadership; principals´ views; Education; Pedagogik; principals views;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and analyse principals´ views of collaboration forms, staff development and leadership, as critical internal capacities for school improvement, in five more successful and four less successful Swedish secondary schools, and compare the qualitative similarities and/or differences in the principals´ views at the level of schools. A successful school is understood to be a school where pupils accomplish both the academic objectives and the social/civic objectives in the National Curriculum. LÄS MER