Sökning: "leader sequence"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden leader sequence.

 1. 1. Vi sjunger så bra tillsammans Om medvetet eller omedvetet samarbete mellan körsångare samt om formella och informella ledare i körstämman

  Författare :Sverker Zadig; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; choral singing; choral voices; choral singers; choral leader; choir leader; choral conductor; formal leader; informal leader; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : Aim of the research: This essay describes what can happen between the singers in a choral voice and how the individuals differ in taking initiative and acting in leading roles.Method: I have done qualitative interview studies with conductors and singers, and also recording studies. LÄS MER

 2. 2. The Bacillus subtilis GlpP protein, antitermination and mRNA stability

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Lund University

  Författare :Elisabeth Glatz; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; leader sequence; glpD; GlpP; catabolite repression; mRNA stability; Bacillus subtilis; antiterminator protein; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Bacillus subtilis can grow on glycerol or glycerol-3-phosphate (G3P) as the sole carbon and energy source. The glpD gene encodes G3P dehydrogenase which is required for the catabolism of glycerol and G3P. LÄS MER

 3. 3. Monoglyceride Lipase and Hormone-Sensitive Lipase - Molecular and structural aspects

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Författare :Marie Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; genomic organisation; baculovirus-insect cells; catalytic triad; alfa beta hydrolase fold; tissue distribution; cDNA sequence; lipolysis; adipocyte; monoglyceride lipase; hormone-sensitive lipase; chromosomal localisation; Clinical biology; Klinisk biologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förmågan att ha tillgång till energi oberoende av ett varierande födointag är livsavgörande. Kroppen har därför på ett högst effektivt sätt löst detta genom att lagra energi i form av fett i fettceller, vilka finns i fettväven. LÄS MER

 4. 4. A Genetic Survey of the Pathogenic Parasite Trypanosoma cruzi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anh-Nhi Tran; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular genetics; Trypanosoma cruzi; Chagas ; gene discovery; EST; sequencing; DGC3; repeats; gene family; CL Brener; trypanothione synthetase; TcTRS locus; alleles; polymorphism; RNA-binding protein; TcPTB; stage-specific expression; Genetik; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Genetics; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Genetik; medicinsk genetik; Medical Genetics;

  Sammanfattning : Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas´ disease, is an evolutionarily ancient species with distinct biological and immunological characteristics. A fundamental understanding of the basic biology of the parasite is necessary in order to develop reliable therapeutic and prophylactic agents against T. cruzi. We have, as a part of the T. LÄS MER

 5. 5. Translational regulation of genes in salmonella typhimurium by vitamin B12

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Solveig Ravnum; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell and molecular biology; Transational Control; Salmonella typhimurium; Vitamin B12; Cell- och molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; mikrobiologi; Microbiology;

  Sammanfattning : In this thesis I have studied the mechanism by which vitamin B12 regulates the expression of the cob operon and the btuB gene in Salmonella typhimurium. The cob operon encodes most of the 25 genes required for the de novo synthesis of vitamin B12, and the butB gene encodes the outer membrane protein needed for transport of exogenous vitamin B12 into the cell. LÄS MER