Sökning: "laser extinction"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden laser extinction.

 1. 1. Multi-Dimensional Quantitative Laser-based Diagnostics - Development and Practial Applications

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Rikard Wellander; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Post injection; Structured illumination; Mie scattering; Dense sprays; Extinction coefficient; Signal attenuation; Laser extinction; Multiple scattering; Scattering measurements; Planar laser induced fluorescence; Time resolved; Imaging through turbulent media; Three-dimensional image acquisition; Diesel particulate filter regeneration; Wall impingent; Biodiesel; LII; Large-bore gas Engine; Pre-chamber ignition; Fysicumarkivet A:2014:Wellander;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De vanligaste anledningarna till att vi eldar idag är att skapa värme, elektricitet eller mekanisk energi (som till exempel i bilar och andra fordon). När man eldar bildas kemikalier och partiklar som är skadliga för hälsa och miljö. LÄS MER

 2. 2. Combustion Studies of Soot and Fuel Based on Use of Laser Diagnostics

  Detta är en avhandling från Department of Combustion Physics, Lund University

  Författare :Boman Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; Laser Induced Fluorescence; Soot; Physics; Fysik; Laser technology; Motors and propulsion systems; Laserteknik; Laser-Induced Incandescence; Motorer; framdrivningssystem; Fysicumarkivet A:2002:Axelsson;

  Sammanfattning : In the work described in the present thesis, laser techniques for combustion engine diagnostics were developed and applied. The main techniques were laser-induced incandescence (LII) and laser-induced fluorescence (LIF), used for both flame and engine diagnostics. LÄS MER

 3. 3. Structured Laser Illumination Planar Imaging SLIPI Applications for Spray Diagnostics

  Detta är en avhandling från Department of Combustion Physics, Lund University

  Författare :Elias Kristensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; signal attenuation; Multiple light scattering suppression; laser extinction; extinction coefficient; structured illumination; Fysicumarkivet A:2012:Kristensson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människors sätt att visualisera objekt bygger på en del underliggande principer som man kanske inte alltid reflekterar över. Det faktum att vi har just två ögon gör det till exempel möjligt för oss att avgöra på vilket avstånd ett objekt befinner sig. Detta kallas för parallaxeffekten. LÄS MER

 4. 4. Laser Diagnostics for Applications to In-Cylinder Engine Investigations

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Robert Collin; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LII; Rayleigh scattering; formaldehyde; OH; soot; dimethyl ether; Laser technology; Fysik; Laserteknik; Physics; LIF; Laser diagnostics; combustion engines; Fysicumarkivet A:2004:Collin;

  Sammanfattning : In the work presented in the thesis laser diagnostics was employed primarily in the investigation of engines, but was also used to study soot in flames. Quantitative measurements were performed for visualizing both in-cylinder soot formation and DME sprays in a combustion vessel. LÄS MER

 5. 5. Development of Time Resolved Laser Imaging Techniques for Studies of Turbulent Reacting Flows

  Detta är en avhandling från Department of Combustion Physics, Lund University

  Författare :Johan Hult; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Electronics and Electrical technology; Laserteknik; Elektronik och elektroteknik; Laser technology; Fysik; Physics; Three-dimensional; Laser Diagnostics; High speed; Fysicumarkivet A:2002:Hult;

  Sammanfattning : In the present thesis the development and application of a novel laser diagnostic system for high speed spectroscopic imaging of turbulent combustion phenomena is presented. The system is capable of recording sequences of up to 8 images with a separation between consecutive images as short as microseconds. LÄS MER