Sökning: "lars uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 512 avhandlingar innehållade orden lars uppsala.

 1. 1. DÄRFÖR UPPSALA Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Lars E. Landström; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period.The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER

 2. 2. Soil- and groundwater distribution, flowpaths and transit times in a small till catchment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Lars Nyberg; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental Science; Miljövetenskap; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On the nuclear distribution of RNA and DNA and on the ultrastructure of nuclei and adjacent cytoplasm of the foraminifers Ovammina opaca Dahlgren, Hippocrepinella alba Heron-Allen and Earland, and Globobulimina turgida (Bailey)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Dahlgren; Uppsala universitet.; [1967]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Contributions to some Diophantine problems

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Fjellstedt; Uppsala universitet.; [1969]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Beiträge zur Kenntnis der spiomorphen Polychaeten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Orrhage; Uppsala universitet.; [1964]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER