Sökning: "lars svensson Mötesplatser på landsbygden: äldre människor"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden lars svensson Mötesplatser på landsbygden: äldre människor.

 1. 1. Mötesplatser på landsbygden : om äldre människor, gemenskap och aktiviteterMötesplatser på landsbygden

  Författare :Lars Svensson; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; Socialt arbete; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mötesplatser på landsbygden. Om äldre människor, gemenskap och aktiviteter. : Meeting places in rural areas: the Elderly, Community and Activities

  Författare :Lars Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elderly; meeting places; rural areas; commuity;

  Sammanfattning : This dissertation studies elderly, meeting places in rural areas, social community and activities. The purpose is to describe the existence and purpose of volunteer programs for seniors in rural areas and to describe and understand the significance of volunteer programs for elderly in rural areas. LÄS MER