Sökning: "lars erik jönsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lars erik jönsson.

  1. 1. A pharmaco-psychiatric study of amphetamine dependence

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lars-Erik Jönsson; Uppsala universitet.; [1972]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER