Sökning: "lars a carlson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden lars a carlson.

 1. 1. Vägen till landslaget : en retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter

  Författare :Rolf Carlson; Lars-Magnus Engström; Ingemar Wedman; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Classification of plethories in characteristic zero

  Författare :Magnus Carlson; Tilman Bauer; Lars Hesselholt; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plethories; Witt vectors; ring schemes; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : We classify plethories over fields of characteristic zero, thus answering a question of Borger-Wieland and Bergman-Hausknecht. All plethories over characteristic zero fields are linear, in the sense that they are free plethories on a bialgebra. LÄS MER

 3. 3. Quae de ineunda pace inde a pugna Pultavensi egerit Carolus XII. Disquisitio cujus partem quartam ... p. p. Freder. Ferd. Carlson ... et Laurentius Hermannus Lahng Sud. Ner. stip. Reg. In auditorio Gustav. min. d. XVII Maji MDCCCXLVIII

  Författare :Fredrik Ferdinand Carlson; Lars Herman Lahng; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Poltava;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lönesättning i praktiken : En studie om chefers handlingsutrymme

  Författare :Elizabeth Neu; Carin Eriksson-Lindvall; Lars Engwall; Cecilia Lindholm; Jan Löwstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Lönesättning; Individuell lönesättning; Handlingsutrymme; Struktureringsteori; Första linjens chef; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Empirical studies of managers have shown that managerial work is characterized by a high level of social interaction (Carlson, 1951; Stewart, 1967; Mintzberg, 1973). Managerial work is often conducted face-to-face, and managers often perceive a need to react to the situations, problems and requirements of others. LÄS MER