Sökning: "language identity"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade orden language identity.

 1. 1. Identity Construction The Case of Young Women in Rasht

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Padideh Pakpour; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iran; Rasht; intersectionality; sociolinguistics; identity; membership categorisation analysis; social categories; language norms; Iranska språk; Iranian Languages;

  Sammanfattning : This study took place in the city of Rasht, which is the capital of Gilan Province, situated in North-Western Iran. The aim has been to investigate how a group of young Rashti women constitute their identities through their talk-in-interaction, and how they relate to the concept of Rashti, be it the dialect, people living in a geographical area, or a notion of collective characteristics. LÄS MER

 2. 2. Immigration, security and the public debate on US language policy : : A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America

  Detta är en avhandling från Luleå University of Technology

  Författare :Soraya Tharani; Högskolan Dalarna.; Luleå tekniska universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkpolitik – Förenta staterna Invandringspolitik – Förenta staterna; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; national identity; societal security; language policy; ethnolinguistic conflict; human rights; language rights; ethnicity; multilingualism; immigration; critical discourse analysis; language attitudes; English language; Spanish language; United States;

  Sammanfattning : The narrative of the United States is of a "nation of immigrants" in which the language shift patterns of earlier ethnolinguistic groups have tended towards linguistic assimilation through English. In recent years, however, changes in the demographic landscape and language maintenance by non-English speaking immigrants, particularly Hispanics, have been perceived as threats and have led to calls for an official English language policy. LÄS MER

 3. 3. Att tala om vem man är. En språkvetenskaplig studie av transitivitet, agentivitet och engagemang i unga kvinnors erfarenhetsberättelser

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Elin Almér; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Narratives; language; language use; identity; identity style; young; agency; transitivity; engagement; variation; the Appraisal framework; Systemic Functional Linguistics; psychology; Swedish;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the relationship between language and identity in narratives of personal experience told by young women in different settings. The aim of the investigation was to find out if there are cross-situational similarities in the individuals’ language use concerning the construction of the concepts ”I” and ”others”. LÄS MER

 4. 4. Support, resistance and pragmatism An examination of motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Margrethe Søvik; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk; slaviska språk; Slavic Languages; language policy; language beliefs; language practices; language management; language conflict; motivation; language attitudes; combining methods; nation-building; linguistic rights; Ukraine;

  Sammanfattning : The Ukrainian society has gone through vast changes since independence in 1991 and in this thesis some of these social changes are discussed through the prism of language policy. The main topic of the study is language policy (conceptualised as language practices, language beliefs, and language management) in the eastern Ukrainian city Kharkiv. LÄS MER

 5. 5. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER