Sökning: "language disorders"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden language disorders.

 1. 1. Individuals with autism spectrum disorders teaching, language, and screening

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrika Miranda-Linné; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Autism; autism spectrum disorders; Autism Behavior Checklist; language; test construction; factor analysis; teaching; discrete-trial; incidental teaching; generalization; spontaneous usage; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Clinical Physiology; klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : The present dissertation on autism spectrum disorders (ASD) addressed several questions. First, the behavioral symptoms of speaking and mute individuals with ASD were compared on the Autism Behavior Checklist (ABC), a commonly used diagnostic instrument. In addition, questions about the construction of the ABC were investigated. LÄS MER

 2. 2. Language problems at 2½ years of age and their relationship with school-age language impairment and neuropsychiatric disorders

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carmela Miniscalco; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; language screening; language development; language delay; longitudinal; neuropsychiatric disorders; narrative skill;

  Sammanfattning : Background: International research has shown that language delay (LD) is associated with social, cognitive, emotional and/or behavioural deficiencies, but there is still a need for extended knowledge about LD at early age and its relationship with long-term language impairment and neuropsychiatric disorders in Swedish children. Aims: To study (a) if children with a positive screening result or a negative screening result at 2½ years of age showed persistent or transient language difficulties at 6 years of age and, (b) whether or not children identified by language screening at 2½ years of age were diagnosed with language, neurodevelopmental and/or neuropsychiatric impairments at school age. LÄS MER

 3. 3. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 4. 4. Written language abilities of children with autism spectrum disorder or attention disorders

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jakob Åsberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autism; ASD; attention disorders; AD HD; written language; reading comprehension; word decoding; spelling; girls.;

  Sammanfattning : Prior research has indicated that children with autism spectrum disorders (ASD) or attention disorders (AD/HD and DAMP) are at risk for written language difficulties. But existing research is limited, especially so for ASD. LÄS MER

 5. 5. Aspects of Communication, Language and Literacy in Autism Child Abilities and Parent Perspectives

  Detta är en avhandling från Gothenburg : University of Gothenburg

  Författare :Emilia Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autism spectrum disorders; communication; language; theory of mind; literacy; reading; narrative ability; children; parents;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis was to investigate literacy, ‘theory of mind’ (ToM) and narrative ability in children who had screened positive for autism spectrum disorders (ASD) (comprehensively assessed for neuropsychiatric problems), and relate the findings to their structural linguistic capacity, as measured by language tests at the word and sentence levels. Considering the important roles of families in shaping children’s language socialisation, another aim was to explore the parental experiences of having a child go through the neuropsychiatric and language diagnostic process. LÄS MER