Sökning: "landsting"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet landsting.

 1. 1. Södermanlands läns landsting : sammansättning, organisation och verksamhet

  Författare :Sixten Björkblom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy; implementering; IT; landsting; vårdinformationssystem; aktörer; makt; offentliga organisationer; teknik; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Quality Improvement in Healthcare : Experiences from a Swedish County Council Initiative

  Författare :Ann-Christine Andersson; Elg Mattias; Ewa Idvall; Perseius Kent-Inge; Rickard Garvare; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Improvement work; Swedish healthcare organizations; Quality of Healthcare; Quality Management; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; Svensk hälso- och sjukvårdsorganisation;

  Sammanfattning : Quality improvement (QI) has become an important issue in healthcare settings. A central question for many healthcare systems is how to manage improvement initiatives adequately. All county councils and regions managing healthcare in Sweden have started to work with QI at an organizational system level, to varied extents. LÄS MER

 4. 4. Effekter av styrning i nybildade regioner och institutioners betydelse

  Författare :Leif Anjou; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; landsting; regioner; institutioner;

  Sammanfattning : Studien gäller effekterna på och i sjukvårdsverksamheten av fullmäktiges och styrelsernas styrning i de två nybildade regionerna Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Det empiriska resultatet är att styrningens genomslag har varit mycket begränsat. Resultatet förklaras med institutionell teori.. LÄS MER

 5. 5. PBU-verksamheten inom Stockholms läns landsting : kartläggning, effektanalys och metodutveckling

  Författare :Margareta Carlberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER