Sökning: "landscapearchaeology"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet landscapearchaeology.

  1. 1. Gravplats - gravfält. Platser att skapa minnen vid - platser att minnas vid. Grave-place - Grave-field. Places to create memories at - places to remember at

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Bo Strömberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Grave-place; grave-field; landscapearchaeology; time; memory; identity; monument; Bronze Age; Early Iron Age; Halland; Western Sweden;

    Sammanfattning : .... LÄS MER