Sökning: "land reform"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden land reform.

 1. 1. På gränsen till framtiden – Möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Kristin Land; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reform; property boundary; digital cadastral map; cadastre; legal coordinated cadastre;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige bestäms fastighetsgränsers sträckningar i första hand av gränsmärken på marken, därefter av förrättningskartor och mätuppgifter. Under senare år har efterfrågan på digital fastighetsinformation ökat kraftigt, inte minst beträffande lägesnoggranna gränsdata i den nationella registerkartan. LÄS MER

 2. 2. Land, Power and Technology Essays on Political Economy and Historical Development

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Shuhei Kitamura; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development Economics; Political Economy; History; Land Reform; Property Rights; Technology Adoption; Labor Reallocation; Structural Transformation; Clientelism; States; Empires; Borders; Geography; State Fragmentation; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Land Ownership and Development: Evidence from Postwar JapanThis paper analyzes the effect of land ownership on technology adoption and structural transformation. A large-scale land reform in postwar Japan enforced a large number of tenant farmers who were cultivating land to become owners of this land. LÄS MER

 3. 3. Land Reform, Trust and Natural Resource Management in Africa

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Precious Zikhali; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Africa; Agricultural productivity; Bioeconomic model; Dynamic analysis; Land reform; Ethnicity; Ethnic nepotism; Investments; Mopane worm; Restrictive harvest period policy; Tenure security; Trust; Zimbabwe.;

  Sammanfattning : Four self-contained papers constitute this thesis. Paper I investigates what impact Zimbabwe’s Fast Track Land Reform Programme, launched in 2000 as part of an ongoing land reform and resettlement programme aimed at addressing a racially skewed land distribution, has had on its beneficiaries’ perceptions of land tenure security and subsequent decisions to invest in soil conservation. LÄS MER

 4. 4. Changing Gender Relations? Women's Experiences of Land Rights in the Case of the Land Tenure Reform Program in Rwanda

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jeannette Bayisenge; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s land rights; land tenure reform; gender norms and ideologies; land registration and titling; Rwanda.;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation of a kappa, a binding text of six chapters, and four related papers. The overall aim is to explore women’s experiences of land rights in the context of the Land Tenure Reform Program (LTRP) in Rwanda. LÄS MER

 5. 5. Essays in Political Economy of Development

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Michele Valsecchi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnic diversity; public-private goods; polarization; fractionalization; property rights; land titling; land reform; land inheritance; international migration; political decentralization; political institutions; elections; corruption; natural resource curse; oil; fiscal decentralization; public goods;

  Sammanfattning : Paper 1: Social Conflict, Fractionalization, and Polarization We develop a Conflict model linking Conflict intensity to the distribution of the population over an arbitrary number of groups. We extend the pure contest version of the model by Esteban and Ray (1999: "Conflict and Distribution", Journal of Economic Theory, 87(2): 379-415) to include a mixed public-private good. LÄS MER