Sökning: "lagvalsfrihet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet lagvalsfrihet.

  1. 1. Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning : En internationellt-privaträttslig studie

    Författare :Maarit Jänterä-Jareborg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Internationella äktenskap; lagvalsfrihet; partsautonomi; bodelning; efterlevande makes rätt till arv; Private International Law; Internationell privaträtt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER