Sökning: "lagarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet lagarbete.

 1. 1. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Författare :Magnus Blondin; Boel Berner; Johan M Sanne; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 2. 2. Moderna lagarbeten : Studier av arbete, teknik och organisation i högteknologisk processindustri

  Författare :Paavo Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsorganisation; automatisering; arbetsgrupper; lagarbete; industriarbete; processindustri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det komplexa deltagandet : Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

  Författare :John Sjöström; Boel Berner; Johan M. Sanne; Kaj Frick; Jan Ch. Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work environment; occupational health and safety management; worker participation; communities of practice; workers’ collective; Arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete; deltagande; praktikgemenskaper; arbetarkollektiv;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen ger anställda och deras representanter, skyddsombuden, rätt att delta i det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren har skyldighet att arrangera. Forskning om deltagande har i stor utsträckning varit fokuserad påstrukturella och organisatoriska förutsättningar för anställdas deltagande. LÄS MER

 4. 4. Anledning till handledning : Skolledares perspektiv på grupphandledning

  Författare :Karin Åberg; Henning Johansson; Christer Brusling; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influensernakommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skildasyften, förutsättningar och metoder. LÄS MER

 5. 5. Essays on the Acquisition of Skills in Teams

  Författare :Thomas Ericson; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk teori; ekonomisk politik; ekonometri; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; household production; human-capital investment; hold-up; sports; Team; ekonomiska system;

  Sammanfattning : This thesis consists of three theoretical essays on the acquisition of skills in teams. The first essay deals with the training and recruitment of football players in the European Soccer leagues. LÄS MER