Sökning: "labour market project"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden labour market project.

 1. 1. Var dags lärande Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Staffan Larsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Communitiy of Practice; Identity; gender; labour market project; learning in everyday life and work; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Community of Practice; Identity; gender; arbetsmarknadsprojekt; lärande i vardag och arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera ett antal projekt i medelstora och större svenska städer. Projekten skulle förläggas till förorternas miljonprogramsområden och målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare som bodde i bostadsområdena, öka deras arbetskraftsdeltagande och öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare. LÄS MER

 2. 2. Ethnicizing Employability Governing the Unemployed in Labour Market Projects in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Viktor Vesterberg; Magnus Dahlstedt; Åsa-Karin Engstrand; Oscar Pripp; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Employability; unemployment; social inclusion; social exclusion; ethnicity; governmentality; Anställningsbarhet; arbetslöshet; social inkludering; social exkludering; etnicitet; governmentality;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes labour market projects co-financed by the European Social Fund (ESF) targeting unemployed migrants and ethnicized groups. The analysis is qualitative, discourse-oriented and based on Foucault’s concept of governmentality. LÄS MER

 3. 3. Attitudes towards starting small business youth and local authorities in a changing labour market?

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Sara Cervantes; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the extent to which a local authority can change the attitudes of its youth, away from public sector employment to the development of small business, through education. Traditionally the region of Norrbotten has favoured the public sector. LÄS MER

 4. 4. Labour Productivity in the Building Industry – Studies of Uganda

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Henry Mwanaki Alinaitwe; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Uganda; Building industry; Labour Productivity;

  Sammanfattning : Research has been pointing out that productivity in the building industry is stagnant and in some cases declining. Poor productivity of craftsmen is one of the causes of cost and time overruns on building projects. LÄS MER

 5. 5. Development of IT-supported Inter-organisational Collaboration A Case Study in the Swedish Public Sector

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anneli Hagdahl; Toomas Timpka; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information technology; Public sector; interorganizational relations; Interorganizational relations; labour market; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Collaboration across the organisational boundaries takes place for different reasons. One of them is to solve complex problems that cannot be dealt with by a single organisation. The area of vocational rehabilitation constitutes an example of inter-organisational collaboration motivated by a need for joint problem solving. LÄS MER