Sökning: "lönedikriminering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet lönedikriminering.

  1. 1. Värdet av arbete : arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument

    Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

    Författare :Kerstin Rosenberg; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbetsvärdering; jämställdhet; könssegregering; könsdiskriminering; lönedikriminering; löneskillnader; jämställda löner; lönesystem; individuell lönesättning; genussystem; Genusvetenskap; Gender Studies;

    Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to examine if and in what way job evaluation can act as an instrument for wage politics. This is done by analysing the process in different job evaluation projects and the connection between job evaluation and the wage politics and wage setting of the organisations. LÄS MER