Sökning: "lön"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet lön.

 1. 1. Sin lön värd

  Författare :Eva Fredholm; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kön, lön och karriär : Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet

  Författare :Sune Dufwa; Lars Olsson; Agneta Emanuelsson Blanck; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; nurses; professionalisation; gender; career; masculinity; femininity; nursing profession; feminism; union leaders; History; Historia;

  Sammanfattning : In a Swedish context this thesis deals with male integration in the profession of nursing during the last 50 years of the twentieth century.I focus on four different topics.At first the pioneer era is discussed, that is in the beginning of the 50s, when men were allowed to enter the nursing profession and become nurses. LÄS MER

 3. 3. Från prästtionden till reglerad lön : pastoraliekonventionerna i Uppsala ärkestift 1810-1862

  Författare :Sten Alsne; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbete och lön vid Bredsjö bruk : en studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905

  Författare :Mats Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ekonomisk historia; Bredsjö bruk; löneutveckling; hyttarbetare; smidesarbetare; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jobbet - för lön, lust eller andra värden

  Författare :Christer Theandersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER