Sökning: "lögstrup"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet lögstrup.

 1. 1. Tigern som tolkar. Konfrontationer i Gustaf Wingrens teologi med särskild hänsyn till teologins uppgift inom universitet, samhälle och kyrka

  Detta är en avhandling från Torfi Stefánsson, Celsiusgatan 32, lgh 355, 21214 Malmö, Sweden

  Författare :Torfi Stefánsson; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 0bjectivity; Nygren; Lundensian School; Barth; Crisis-Theology; Philosophy; Løgstrup; Creation-Theology; Existentialism; Bultmann; Kerygma-Theology; Evangelium; Law; Luther research; Billing; Ecclesiology; Church; Ethics; Community; Science; Swedish University; Uppsaliensian school; Jeffner.; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to represent and critically analyse the theology of the Swedish theologian and professor in Lund, Gustaf Wingren (1910-2000), with special reference to his confrontational views on the role of theology at the university, in society and in church. The Lundensian school was famous for demonstrating a strictly scientific character of theology as an objective argumentation. LÄS MER

 2. 2. Den nödvändiga osäkerheten Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Hansson; Solveig Hägglund; Bo Dahlin; Åsa Söderström; Karin Sporre; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; respect; trust; relationships; student perspective; school; the ethical demand; K.E. Løgstrup; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with students’ views on respect as an element in their relationships with teachers and peers. The purpose of the thesis is to gain further knowledge of relationships in school by applying concepts of the theory of ethical demand in the analysis of students’ descriptions of respect in their relationships with their teachers and peers. LÄS MER

 3. 3. Därför berör oss fåglarnas liv Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Peter Hultsberg; Lars Elleström; Tommy Olofsson; Håkan Sandgren; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th Century Swedish poetry; Lennart Sjögren; ekphrasis; modernist poetry; ecology; stylistic features; the authenticity of poetry; philosophy of religion and existentialism; ethics; poetry of place; K. E. Løgstrup; aestheticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines Lennart Sjögren’s conception of life as revealed through his poetry and other written documents. Light is shed on his writings in three chapters, with an Introduction that opens the investigations, and a Conclusion that sums up the findings. LÄS MER

 4. 4. Etik och verklighetstolkning : en jämförande analys av Knud E. Løgstrups, Reinhold Niebuhrs och Keith Wards etiska åskådningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristina Nilsson; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kunskapens yttersta kant : Gud och det givna i K.E.Løgstrups Metafysik

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag

  Författare :Esbjörn Särdquist; Mattias Martinsson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; God; theology; metaphysics; sensation; order of analogy; time; being; annihilation; the given; theory of knowledge; hermeneutics; philosophy of religion; phenomenology; postmodernism; creation; foundationalism; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation makes an interpretation of The Metaphysics, four books written by the Danish theologian and philosopher K.E. Løgstrup at the end of his life. In a systematic way the dissertation describes a coherent vision of Løgstrups main theories in the books taken together as a whole. LÄS MER