Sökning: "lögstrup"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet lögstrup.

 1. 1. Tigern som tolkar. Konfrontationer i Gustaf Wingrens teologi med särskild hänsyn till teologins uppgift inom universitet, samhälle och kyrka

  Författare :Torfi Stefánsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; 0bjectivity; Nygren; Lundensian School; Barth; Crisis-Theology; Philosophy; Løgstrup; Creation-Theology; Existentialism; Bultmann; Kerygma-Theology; Evangelium; Law; Luther research; Billing; Ecclesiology; Church; Ethics; Community; Science; Swedish University; Uppsaliensian school; Jeffner.; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to represent and critically analyse the theology of the Swedish theologian and professor in Lund, Gustaf Wingren (1910-2000), with special reference to his confrontational views on the role of theology at the university, in society and in church. The Lundensian school was famous for demonstrating a strictly scientific character of theology as an objective argumentation. LÄS MER

 2. 2. Den nödvändiga osäkerheten : Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

  Författare :Susanne Hansson; Solveig Hägglund; Bo Dahlin; Åsa Söderström; Karin Sporre; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; respect; trust; relationships; student perspective; school; the ethical demand; K.E. Løgstrup; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with students’ views on respect as an element in their relationships with teachers and peers. The purpose of the thesis is to gain further knowledge of relationships in school by applying concepts of the theory of ethical demand in the analysis of students’ descriptions of respect in their relationships with their teachers and peers. LÄS MER

 3. 3. Därför berör oss fåglarnas liv : Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

  Författare :Peter Hultsberg; Lars Elleström; Tommy Olofsson; Håkan Sandgren; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 20th Century Swedish poetry; Lennart Sjögren; ekphrasis; modernist poetry; ecology; stylistic features; the authenticity of poetry; philosophy of religion and existentialism; ethics; poetry of place; K. E. Løgstrup; aestheticism; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines Lennart Sjögren’s conception of life as revealed through his poetry and other written documents. Light is shed on his writings in three chapters, with an Introduction that opens the investigations, and a Conclusion that sums up the findings. LÄS MER

 4. 4. Etik och verklighetstolkning : en jämförande analys av Knud E. Løgstrups, Reinhold Niebuhrs och Keith Wards etiska åskådningar

  Författare :Kristina Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kunskapens yttersta kant : Gud och det givna i K.E.Løgstrups Metafysik

  Författare :Esbjörn Särdquist; Mattias Martinsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; God; theology; metaphysics; sensation; order of analogy; time; being; annihilation; the given; theory of knowledge; hermeneutics; philosophy of religion; phenomenology; postmodernism; creation; foundationalism; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation makes an interpretation of The Metaphysics, four books written by the Danish theologian and philosopher K.E. Løgstrup at the end of his life. In a systematic way the dissertation describes a coherent vision of Løgstrups main theories in the books taken together as a whole. LÄS MER