Sökning: "lågstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet lågstadiet.

 1. 1. Förhistorien som kulturellt minne historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lena Almqvist Nielsen; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbooks; History; History education; History didactics; History culture; Cultural memory; Prehistory; Primary school; Secondary school; textböcker; historia; utbildningshistoria; historiedidaktik; historiekultur; kulturellt minne; förhistoria; lågstadiet; mellanstadiet; historia; History;

  Sammanfattning : Scandinavian prehistory has hitherto received little attention in the field of history didactics. In Swedish schools, it is taught in the lower grades in accordance with traditional periodization: the Stone Age, Bronze Age, Iron Age and the Viking Age. LÄS MER

 2. 2. Barn skapar text : om kulturdialog i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Christina Björn; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Report writing; Composition and exercises; Skrivprocessen; Skrivutveckling; Lågstadiet; Piagetteori; Vygotskij; Lev Semenovic;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varför knackar han inte bara på? en studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helena Eckeskog; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; reading comprehension strategies; literacy discourses; a balanced approach; primary years; läsförståelsestrategier; literacydiskurser; lågstadiet; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe, analyze and explore how five teachers work with reading comprehension in grade one and grade two, ages 7 and 8. My approach was ethnographically inspired and data was collected through observations, teachers´ diaries and interviews. LÄS MER

 4. 4. Grenser for undervisning? : frihet og kontroll i 6-åringenes klasserom

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förl

  Författare :Sidsel Germeten; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Primary Evaluation; Pedagogisk metodik; grundskolan; Norge; Lågstadiet; Utvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärarinnor utvecklar sin praktik en studie av åtta utvecklingsarbeten på lågstadiet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Rönnerman; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; primary school teachers; local development work; knowledge base; in-service training; career; collaboration; cooperation;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute to the understanding of development projects carried out by teachers within the Swedish 9-year compulsory school. The study concentrates on the everyday classroom work of the teachers, firstly when there were extra funds to use for the development projects, and secondly, when the funding had expired. LÄS MER