Sökning: "läsningens och skrivandets bilder"

Hittade 1 avhandling innehållade orden läsningens och skrivandets bilder.

  1. 1. Läsningens och skrivandets bilder : en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling

    Författare :Carin Jonsson; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Anna-Lena Östern; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; text; picture; reading; writing; mediation tools; experience; meaning; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

    Sammanfattning : The child who starts school soon becomes aware that it is important to learn to read and write. When it is educated in written literacy, pictures are used in reading textbooks and other school materials. The child is also asked to draw and talk about pictures in other contexts. LÄS MER