Sökning: "läsdidaktik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet läsdidaktik.

  1. 1. Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

    Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora, Växjö universitet

    Författare :Mary Ingemansson; Högskolan Kristianstad.; Växjö universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical consciousness; reading of fiction with eleven-year -olds; reading within the subject History; Historiemedvetande; skönlitterär läsning; läsforskning; Judith Langer; mellanåldrarna; läsning inom historieämnet; läsdidaktik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning; historical consciousness; historiemedvetande;

    Sammanfattning : “ if you only read the book … you get the knowledge into your head once. If you talk about it, you get a more distinct memory of it, I think” (Emma, 11)This thesis shows how a novel by Maj Bylock, Drakskeppet, was used in education within thematic work, the Viking Age, among ten-year-olds and eleven-year-olds for five weeks. LÄS MER