Sökning: "läsa"

Visar resultat 1 - 5 av 93 avhandlingar innehållade ordet läsa.

 1. 1. Att läsa : -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information, International Adult Literacy Survey

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna-Lena Eriksson-Gustavsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IALS; international comparative study; adults reading ability; adults reading habits; education; reading diaries; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS, the first international comparative study of reading ability and reading habits among adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America during 1994 och 1995. LÄS MER

 2. 2. Läsa matematiska texter Förståelse och lärande i läsprocessen

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Magnus Österholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS; MATEMATIK; matematiska texter; matematiska symboler; läsförståelse; historiska texter; läsprocess;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar läsning av matematiska texter; hur och vad man förstår och lär sig vid läsningen. Fokus ligger på läsprocessen, det vill säga själva läsandet av texten och vad man förstår efter att läst igenom texten. LÄS MER

 3. 3. Läsa, förstå, analysera En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maritha Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER

 4. 4. Läsa texten eller "verkligheten" Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Ingrid Mossberg Schüllerqvist; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching literature; secondary school; interpretive communities; teachers as critics; complexity; reading comprehension; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; didaktik; Curriculum Studies and Learning;

  Sammanfattning : The dissertation Reading Texts or ”Reality” investigate teachers use of interpretive communities in teaching literature in secondary school. It discusses how different learning outcomes generates from three interpretory frames for reading. LÄS MER

 5. 5. Skriva fel och läsa rätt? Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- och mottagarperspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Maja Bäckvall; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Codex Upsaliensis DG 11 4to; Uppsala Edda; Snorri Sturluson; eddic poetry; descriptive reception philology; scribal error; Old Norse; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the eddic poetry in the Codex Upsaliensis DG 11 4to, the Uppsala Edda. The manuscript has long been considered too far removed from the assumed original of the text to be of much use to editors, with the result that it was largely neglected by philologists during the last century. LÄS MER