Sökning: "läs- och skrivsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden läs- och skrivsvårigheter.

 1. 1. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

  Författare :Tarja Alatalo; Högskolan Dalarna.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter stavningsregler; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; lärarutbildning; läs- och skrivsvårigheter; stavningsregler;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER

 2. 2. Att hantera läskrav i arbetet : om industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna-Lena Eriksson-Gustavsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading; writing; literacy demands; strategies; adult literacy; work-place literacy; industrial workers; reading and writing disabilities; Läs- och skrivsvårigheter; industriarbetare; Sverige; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In our society, as in most societies of the world, learning to read and write is a self-evident part of the individual's development and socialisation into functional adult life. In the International Adult Literacy Survey study, 1994-1998 literacy was defined as "the ability to process information used in everyday life, at work, at home, and as a citizen". LÄS MER

 3. 3. Dyslexi genom livet Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Anna Fouganthine; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dyslexia; reading difficulties; learning to read; coping ability; well-being; development; longitudinal; adult; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; utveckling; coping; longitudinell; vuxna; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The thesis reports a follow-up study from eight years of age to adulthood for a group of students with dyslexic problems compared to a matched group of students without such problems. The empirical basis of the thesis is provided by the research project, Reading Development in Kronoberg, which has been supplemented by data from adulthood in the form of questionnaires, test results and interviews. LÄS MER

 4. 4. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 5. 5. Jag vill bli bemött för den jag är Ungdomars perspektiv på att vara elever med läs- och skrivproblematik

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Elisabeth Ekegren Johansson; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Läs och skrivsvårigheter; Dyslexi; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis examines what the meeting with school requires for eight young people who are in the role of students assessed as having reading and writing problems. The overall aim of this study is to gain a deeper understanding of what the meeting with the school's requirements implies for young people who, in the role of elementary school students, secondary school students and students in the first year of upper secondary school, are assessed as having reading and writing difficulties. LÄS MER