Sökning: "lärmiljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet lärmiljöer.

 1. 1. Arbetsplatsens lärmiljöer : En organisationspedagogisk studie av konstruerande av lärmiljö i vuxenutbildningsverksamhet

  Författare :Peter Johansson; Jon Ohlsson; Marianne Döös; Per-Erik Ellström; Peter E Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning environment; organizational pedagogic; workplace learning; micro contexts; teachers; VET-program; Lärmiljö; organisationspedagogik; arbetsplatslärande; mikrokontext; lärare; vuxenutbildning; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Today’s research on workplace learning stresses the importance of the environment in which learning takes place. On the basis of an empirical study of a Vocational Education and Training (VET) program this thesis aims to create knowledge about how a learning environment is constructed. LÄS MER

 2. 2. Representationer, visualisering och resonemang i geometri : Praktiknära studier i digitala lärmiljöer

  Författare :Peter Markkanen; Per Nilsson; Andreas Eckert; Constanta Olteanu; Morten Blomhøj; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geometry; visualization; representations; reasoning; digital tools; design research;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to gain a deeper understanding of how teaching in digital environments can be designed to give students opportunities to develop knowledge in two- and three-dimensional geometry. The dissertation consists of two sub-studies, the first using an ethnographic approach in which the researcher followed a teacher's teaching in a digital environment, in a Grade 9 class for a period of five weeks. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekar i förskolan

  Författare :Annika Rosenqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Förskola; gruppstorlek; förskollärare; arbetsvillkor; lärmiljöer;

  Sammanfattning : Title: Preschool teachers’ descriptions of group size in preschool Language: Swedish Keywords: Preschool, group size, preschool teachers, working conditions, learning conditions. The aim of the study is to gain knowledge about preschool teachers’ perspectives of the impact of group size on working conditions as well as conditions created for children´s well-being, play and learning in preschool. LÄS MER

 4. 4. ”Jag har också rätt att ljudsätta världen” : Om tjejers och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer

  Författare :Camilla Jonasson; Lärare (Musikhögskolan); []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; musikpedagogik; musikskaparhybrid; ; musikteknologi; tjejer och transpersoner hbtqia ; sociomaterialitet;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to contribute to a better understanding of the relations between music technology and girls and transgender persons (aged 13–21) in music making. The research subject is leisure time music making in music technology learning environments, where issues of gender equality are emphasized. LÄS MER

 5. 5. Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

  Författare :Agneta Ljung-Djärf; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; computer-use; discursive practice.; Datorstödd undervisning; Computer-assisted education; Pedagogy; pre-school; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik; datoranvändande; förskola; datoranvändade i förskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the computer using practice within pre-school activity, or more specifically, to study aspects of meaning-making as afforded when the computer is in use in pre-school. In the study a socio-cultural perspective is used as the point of departure combined with an Ecological approach to visual perception and Positioning theory. LÄS MER