Sökning: "lärmiljöer förskola"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden lärmiljöer förskola.

 1. 1. Förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekar i förskolan

  Författare :Annika Rosenqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Förskola; gruppstorlek; förskollärare; arbetsvillkor; lärmiljöer;

  Sammanfattning : Title: Preschool teachers’ descriptions of group size in preschool Language: Swedish Keywords: Preschool, group size, preschool teachers, working conditions, learning conditions. The aim of the study is to gain knowledge about preschool teachers’ perspectives of the impact of group size on working conditions as well as conditions created for children´s well-being, play and learning in preschool. LÄS MER

 2. 2. ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse” : Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

  Författare :Agneta Thörner; Kennert Orlenius; Ann-Katrin Svensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barns intresse; målstyrning; guidat deltagande; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : Svensk förskola utgår både från idén om frivillighet och om barns autonomi samtidigt som verksamheten ingår i utbildningssystemet. Denna studie vänder sig till yrkesverksamma och blivande pedagoger i förskolan och har för avsikt att bidra med kunskap om hur pedagoger i sin verksamhet resonerar och främjar barns lärande i relation till barns intresse. LÄS MER

 3. 3. Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

  Författare :Agneta Ljung-Djärf; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; computer-use; discursive practice.; Datorstödd undervisning; Computer-assisted education; Pedagogy; pre-school; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik; datoranvändande; förskola; datoranvändade i förskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the computer using practice within pre-school activity, or more specifically, to study aspects of meaning-making as afforded when the computer is in use in pre-school. In the study a socio-cultural perspective is used as the point of departure combined with an Ecological approach to visual perception and Positioning theory. LÄS MER