Sökning: "lärarroll"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet lärarroll.

 1. 1. Hur jag blev lärares lärare : Den förändrade lärarrollen - den forskande pedagogiska processhjälparen och vetandeskapandet : En didaktikfilosofisk betraktelse

  Författare :Bengt Tjellander; Lars-Ove Dahlgren; Dennis Beach; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Relationsvetenskap; reflekterande praktiker; forskningsmetodik; pedagogisk processhjälp; lärarroll; examensarbete; lärarrollen; lärarutbildning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Detta är en ”reseskildring”. Berättelsen handlar om min utveckling till pedagogisk process-hjälpare och lärarutbildare. Textarten är Husserlskt egologisk och pragmatisk. Min didaktik och roll som lärare har sitt rotsystem bl. LÄS MER

 2. 2. Teachers and computers : Teachers' computer usage and the relationship between computers and the role of the teacher, as described in international research

  Författare :Gunilla Jedeskog; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Actor; compulsory school; computer; information technology; innovation; international research; teacher role; power; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation includes two main works and a comprehensive summary:Jedeskog, G. 1996: Lärare vid datorn. Sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994. (Teachers at Computers. LÄS MER

 3. 3. Teachers and computers. Teachers' computer usage and the relationship between computers and the role of the teacher, as described in international research

  Författare :Gunilla Jedeskog; Uppsala universitet Pedagogiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Actor; compulsory school; computer; information technology; innovation; international research; teacher role; power; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation includes two main works and a comprehensive summary:Jedeskog, G. 1996: Lärare vid datorn. Sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994. (Teachers at Computers. LÄS MER

 4. 4. The influence of clients on the social identities within the audit profession

  Författare :Johanna Sylvander; Torbjörn Tagesson; Pernilla Broberg; Bino Catasus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; revisionsprofessionen; revisionsbyråer; revisorer; professionalism; oberoende; social identitet; klienter; revisionsprofessionen; revisionsbyråer; revisorer; professionalism; oberoende; social identitet; klienter;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to explore the meaning of professionalism and independence for the individuals within the audit arena. Professionalism is defined as the occupational values that guide auditors’ professional behaviour, and how independence is understood is assumed to be influenced by the social groups the auditors identify with. LÄS MER

 5. 5. Att iscensätta lärande : Lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; externalization; performance; participation; community; collective; individual; creating; learning; æsthetics; a musical production ; context; social; artistic; Music education; pedagogical work; Pedagogy; didactics; Pedagogik; Didaktik; Music education; a music production; aesthetics learning; creativty;

  Sammanfattning : The present thesis examines the meeting between the artistic and the pedagogical dimensions in the work of teachers. The main aim is to describe the learning in practice, emerging from a collective creative process. The point of departure is teachers' experience of a musical-production as part of the pedagogical work in school. LÄS MER