Sökning: "lärarhögskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade ordet lärarhögskolan.

 1. 1. Till eget gagn - till andras nytta : en komparativ studie av allmännyttigt byggande i Stockholm fram till år 1940

  Författare :Eva Jacobsson; Dan Bäcklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Allmännyttiga bostadsföretag; arbetarbostäder; bostadskooperation; historia; Sverige; Stockholm; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This dissertation consists of three main parts. The first part describes the theoretical background and gives further details about the different approaches to the housing and construction markets that have been brought forward by various scholars. LÄS MER

 2. 2. Makt och motmakt : En studie om kvinnor i vårdhierarkin

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; Lärarhögskolan Malmö; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A Facet Model of the Logical Operational Structures of Piaget's Theory : Guttman's Facet Design applied to Piaget's Theory

  Författare :Barbro Bergling; Siv Fischbein; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; facet design; Piaget; operational thinking; Rasch; partial credit model; hierarchical model; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : This thesis explored whether the complex structure of Piaget's theory of operational thinking could be synthesized into a facet model by means of facet design. The aims were: (1) to deduce from detailed conceptual analyses of 12 of Piaget's classical experiments the essential parts of the operational structures (Study I); (2) to explore the internal structure of his constructs in terms of a mapping sentence (Study II); (3) to study the hierarchical structure of the interrelationships between the constructs (Study III); and (4) to apply the facet model in the development of test items (Study II and IV). LÄS MER

 4. 4. Barns tankar om lek : en undersökning av hur barn uppfattar leken i förskolan

  Författare :Marie-Louise Hjorth; Malmö Lärarhögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Special education in Oman : primary school teachers' perception of children with learning disabilities

  Författare :Christer Ohlin; Malmö Lärarhögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER