Sökning: "lärarens medvetenhet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden lärarens medvetenhet.

 1. 1. Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv

  Författare :Richard Wester; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Elevperspektiv på undervisning; Förändring av undervisning; Hinder; Motstånd; Klassrumsnormer; Sociala normer; Socio-matematiska normer; Matematikundervisning; Skolmatematik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersökte elevers perspektiv på när läraren aktivt försökt att förändra undervisningen enligt riktlinjer som föreslagits av Skolverket. Analys av elevernas perspektiv ger tillgång till information som kan fördjupa förståelsen om vad som behövs ifall man ska lyckas med ett förändringsarbete av undervisningspraktiken. LÄS MER

 2. 2. Lärares transformering av teknikämnet : Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen

  Författare :Charlotta Nordlöf; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Arnold Pears; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology education; Technology; Teachers; Attitudes; Knowledge; Transformation; Teknikundervisning; Teknik; Lärare; Attityder; Kunskap; Transformering;

  Sammanfattning : En lärare behöver i sitt arbete göra val och fatta beslut som påverkar vilken undervisning eleverna får möta. Skolämnet teknik, som är ett av grundskolans obligatoriska ämnen redan från lågstadiet, har sina specifika förutsättningar och traditioner. LÄS MER

 3. 3. Riskabla samtal : en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Författare :Johan Hofvendahl; Jan Anward; Anna Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; Kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; Languages and linguistics; Språkvetenskap; kvartssamtal; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER