Sökning: "lärarens medvetenhet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden lärarens medvetenhet.

 1. 1. Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv

  Författare :Richard Wester; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Elevperspektiv på undervisning; Förändring av undervisning; Hinder; Motstånd; Klassrumsnormer; Sociala normer; Socio-matematiska normer; Matematikundervisning; Skolmatematik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersökte elevers perspektiv på när läraren aktivt försökt att förändra undervisningen enligt riktlinjer som föreslagits av Skolverket. Analys av elevernas perspektiv ger tillgång till information som kan fördjupa förståelsen om vad som behövs ifall man ska lyckas med ett förändringsarbete av undervisningspraktiken. LÄS MER

 2. 2. Riskabla samtal : en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Författare :Johan Hofvendahl; Jan Anward; Anna Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; Kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; Languages and linguistics; Språkvetenskap; kvartssamtal; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER