Sökning: "lärande och utveckling av med"

Visar resultat 1 - 5 av 165 avhandlingar innehållade orden lärande och utveckling av med.

 1. 1. Strengthening lifestyle interventions in primary health care : the challenge of change and implementation of guidelines in clinical practice

  Författare :Therese Kardakis; Helene Johansson; Lars Weinehall; Lars Jerden; Monica Nyström; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health orientation; health promotion; prevention; primary health care; readiness for change; lifestyles; clinical practice guidelines; implementation; guideline development; tobacco use; alcohol use; unhealthy eating habits; physical activity; organizational support; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: Lifestyle habits like tobacco use, hazardous use of alcohol, unhealthy eating habits and insufficient physical activity are risk factors for developing non-communicable diseases, which are the leading, global causes of death. Furthermore, ill health and chronic diseases are costly and put an increased burden on societies and health systems. LÄS MER

 2. 2. Improving Fixed Wing UAV Endurance, by Cooperative Autonomous Soaring

  Författare :Klas Andersson; Petter Ögren; Fredrik Bruhn; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; UAV; Autonomous soaring; Cooperative soaring; Computer Science; Datalogi; Flyg- och rymdteknik; Aerospace Engineering;

  Sammanfattning : The ever-expanding use and development of smaller UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) has highlighted an increasing demand for extended range and endurance for this type of vehicles. In this thesis, the development of a concept and system for autonomous soaring of cooperating unmanned aerial vehicles is presented. LÄS MER

 3. 3. Lärande samspel för effektivitet : En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Författare :Annika Engström; Johan Karltun; Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; Margareta Oudhuis; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Managing chemotherapy risks : Learning from medication errors and developing a national knowledge source for chemotherapy regimens

  Författare :Ann-Sofie Fyhr; Ergonomi och aerosolteknologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Chemotherapy; Chemotherapy regimens; Medication errors; Patient safety; e-library; Standardisation; User evaluation; Usability; Chemotherapy; Chemotherapy regimens; Medication errors; Patient safety; e-library; Standardisation; User evaluation; Usability;

  Sammanfattning : The basics in cancer treatment are surgery, radiation therapy, and treatment with cancer drugs, often combined. Chemotherapy regimens that define the drugs used, the dosage, the frequency and duration of drug administration, have been developed and used for different cancer diagnoses. LÄS MER

 5. 5. Stimulating the diffusion of environmental technologies through export

  Författare :Wisdom Kanda; Olof Hjelm; Dzamila Bienkowska; Totti Könnölä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Environmental Technology; Technology Diffusion; Export; Internationalisation;

  Sammanfattning : Contemporary environmental problems represent complex societal challenges, and as these problems become increasingly global, the international diffusion of environmental technologies is essential. One way to diffuse technologies internationally is through export. LÄS MER