Sökning: "lärande no"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade orden lärande no.

 1. 1. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 2. 2. Lärande organisationer? : krisen på den svenska fastighetsmarknaden

  Författare :Li Malmström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fastighetsföretag; Lärande organisationer; Byggnadsföretag; Företagskriser; Organisationsutveckling; Strategi;

  Sammanfattning : Sweden experienced a severe crisis in the real estate market between 1990 and 1994. After nearly a decade of success, the industry was severely struck. LÄS MER

 3. 3. Välja teknik? : Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram

  Författare :Anette Pripp; Jakob Cromdal; Thomas Ginner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Young people; elections of upper secondary school; technology programs; thematic analysis; Ungdomar; gymnasieval; teknikprogrammet; tematisk analys; Young people; elections of upper secondary school; technology programs; thematic analysis;

  Sammanfattning : Gymnasievalet är ett viktigt beslut i ungdomars liv. Den här avhandlingen handlar om ungdomars gymnasieval till teknikprogrammet och om hur de beskriver sina skäl till och omständigheter kring att deras val föll på det programmet. Studiens fokus har varit riktat mot vilka motiv som ungdomar framhåller som viktiga för sitt val. LÄS MER

 4. 4. Var dags lärande : Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Riqueza léxica y expresión escrita en aprendices suecos de ELE : Proficiencia general, competencia léxica pasiva, tipo y complejidad de la tarea

  Författare :Marco Berton; María Bernal; Laura Sánchez Pérez; Folkert Kuiken; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; lexical richness; foreign language writing; Spanish; linguistic complexity; TBLT; task-based; task complexity; vocabulary; second language acquisition; riqueza léxica; ELE; producción escrita; complejidad lingüística; enfoque por tareas; complejidad de la tarea; vocabulario; adquisición de segundas lenguas; romanska språk med inriktning mot spanska; Romance Languages; Specialisation in Spanish;

  Sammanfattning : The present study explored lexical richness in the written production of Swedish university students of Spanish as a foreign language. Two aspects of lexical richness were investigated in the study, i.e., diversity (the ability to use a varied lexical repertoire), and sophistication (the proportion of relatively infrequent words). LÄS MER