Sökning: "lärande modell"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden lärande modell.

 1. 1. Consolidating concepts of technology education : From rhetoric towards a potential reality

  Författare :Andrew Doyle; Lena Gumaelius; Niall Seery; Donal Canty; Eva Hartell; Kay Stables; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technology education; enacted practice; Pedagogical Content Knowledge PCK ; teacher conceptions; and; Nature of Technology.; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the relationship between international rhetoric and classroom realities in technology education. For some time there has been widespread recognition that the intended goals for learning in the subject area have failed to manifest in enacted practices as envisioned. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörens lärande : drivkrafter för lärande i och mellan projekt

  Författare :Fredrik Anheim; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : Kostnaderna i byggsektorn har ökat jämfört med andra industrier i Sverige. Under 90- talet gjordes flera försök att sänka kostnadsnivån. För att företagen i branschen skall bli mer lönsamma kan systematiskt lärande vara en faktor. LÄS MER

 3. 3. Lärande nätverk : En social oas i utvecklingsprocessen

  Författare :Mats Holmquist; Göran Olsson; Lennart Svensson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER

 4. 4. Att tävla för betyg : gymnasieelevers bild av ämnet idrott och hälsa genom bedömningspraktiken

  Författare :Nina Modell; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education and health; pupil s perceptions; assessment and grading; sports movement; focus groups; vignettes; Idrott och hälsa; elevers uppfattningar; bedömning och betygssättning; föreningsidrott; fokusgrupper; vinjetter; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim is to study and reach an understanding of how upper secondary school students perceive the subject of physical education and health through the assessment practice they experience. Part of the interest concerns the content of the assessment practice and the picture of the subject emerging from this. LÄS MER

 5. 5. Learning Dynamics of Workplace Development Programmes : Studies in Swedish national programmes

  Författare :Agneta Halvarsson Lundkvist; Maria Gustavsson; Henrik Kock; Jon Ohlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Workplace development programme; workplace learning; social learning system; Arbetsplatslärande; nationella program; sociala lärandesystem;

  Sammanfattning : The thesis focuses on workplace development programmes (WPDPs) that operationalize national policies on workplace development. WPDPs are time-limited and they provide support to organizations that aim to improve their operational performance or employees’ work conditions. LÄS MER