Sökning: "lärande i organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden lärande i organisationer.

 1. 1. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Lärande i organisationer : professionella yrkesutövares strategier vid organisatorisk förändring

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Otto Granberg; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the professional practice in knowledge organization in the public services. The empirical study deals with the strategies and learning processes developed by the professionals when their units transfer from appropriation financing to performance financing (client-contractor model). LÄS MER

 3. 3. Lärande i teamorganiserad produktion : en studie av tre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Henrik Kock; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organizational learning; work organization; production management; teamorganiserad produktion; lärande; lärvillkor; lärande organisationer; arbetsgrupper; organisationsteori; personalutveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to use case studies of three manufacturing companies to describe and problematize the significance of team-based production for the operatives' learning conditions and learning activities, and to describe how these change over a period of time.The view of learning on which the thesis is based can be described as an integrative view, where the learning perspective is directed towards work and the working duties of the team, the organizational context and the ideas. LÄS MER

 4. 4. Lärande nätverk en social oas i utvecklingsprocessen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats Holmquist; Högskolan i Halmstad.; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER

 5. 5. Organisationer berättar Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hanna Sofia Rehnberg; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian Languages; Nordiska språk; narrativity; narrative; story; storytelling; recontextualisation; remediation; intertextuality; narrativitet; berättelse; strategiskt berättande; storytelling; rekontextualisering; remediering; intertextualitet;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the communicative practice of strategic storytelling. The aim of the study is to analyse how storytelling is used and handled by organizations to reach comprehensive organizational goals. LÄS MER