Sökning: "läkemedelsgenomgångar"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet läkemedelsgenomgångar.

 1. 1. Interventions to improve medication use in elderly primary care patients

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Medicinska fakulteten

  Författare :Cecilia Lenander; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; äldre; primärvård; läkemedelsgenomgångar; Tvärprofessionella team; läkemedelsrelaterade problem; potenitellt olämpliga läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Drug therapy - a challenge in primary care

  Detta är en avhandling från Family Medicine

  Författare :Veronica Milos; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drug therapy; elderly; guidelines; primary care; potentially inappropriate medications; fall risk increasing drugs; antibiotics; upper respiratory tract infections; attitudes; adherence; general practitioners; Sweden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Förskrivning av läkemedel är en av de vanligaste medicinska åtgärderna men samtidigt den största orsaken till patientskador och patientsäkerhetsproblem i Sverige. Läkemedelsbehandling av multisjuka äldre och förskrivning av antibiotika mot okomplicerade luftvägsinfektioner är två områden där patientsäkerhetsproblem har uppmärksammats. LÄS MER