Sökning: "kvinnor socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade orden kvinnor socialt arbete.

 1. 1. Svenska narkotikamissbrukande kvinnor och män : missbruksförlopp och kriminalitet

  Författare :Siv Byqvist; Edle Ravndal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The main concern of the thesis is the quantitative study of the progression of drug abuse and criminality among Swedish narcotics abusers at the beginning of the 1980s and at the beginning of the 1990s. The thesis comprises six articles that are based on data collected from two samples obtained from two research projects. LÄS MER

 2. 2. Socialt medborgarskap och social delaktighet : Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Jan Petersson; Aleksandra Ålund; Diana Mulinari; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; differentiated universalism; discrimination; social citizenship; social participation; social inclusion; young adults from migrant backgrounds.; ethnicity; lived citizenship; differentierad universalism; enklavisering; etnicitet; etnisk diskriminering; social delaktighet; subjektivt socialt medborgarskap; substantiella sociala rättigheter; unga vuxna med utländsk bakgrund; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they understand their social rights and duties? What are the possibilities and obstacles for their social participation? Based on the background of different studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a middle-sized Swedish town. LÄS MER

 3. 3. Tillsammans men var för sig : Om särboenderelationer mellan äldre kvinnor och män i Sverige

  Författare :Sofie Karlsson-G; Stina Johansson; Klas Borell; Eva Jeppsson-Grassman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; LAT-relations; aging; home; women; intimacy; autonomi; care; gender issues; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; särboenderelationer; åldrande; hem; kvinnor; intimitet; omsorg; könsfrågor;

  Sammanfattning : Contemporary family life and intimate relationships today are characterised by increasing heterogeneity. In the growing body of research on this differentiation, the role of the elderly people has largely been ignored. LÄS MER

 4. 4. Liksom vinden under fågelns vingar : Om kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer

  Författare :Majen Espvall; Lennart Nygren; Klas Borell; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social network; social support; women; undefined musculoskeletal disorder; mothering; legitimacy; negotiation; Social work; Socialt arbete; Kvinnor; sociala förhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik

  Författare :Helena Hoppstadius; Majen Espvall; Angelika Sjöstedt Landén; Tina Mattsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; social service; social workers; male violence against women; discourse; knowledge; education; policies; socialt arbete; socialtjänst; socialarbetare; mäns våld mot kvinnor; diskurs; kunskap; utbildning; policys;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras vilken kunskap och diskurser som vägleder socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på: diskurser om mäns våld i Socialstyrelsens utbildningsmaterial, socialarbetares kunskapsbehov och hur dessa tillgodoses, samt socialarbetares uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. LÄS MER