Sökning: "kvinnor rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden kvinnor rätt.

 1. 1. En icke-lag i sökljuset : Exemplet hushållstjänster i Sverige

  Författare :Ellinor Platzer; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rätt; lag; normer; hushållstjänster; pigdebatten; genus; kvinnor; sociology of law; rätt; lag; normer; hushållstjänster; pigdebatten; genus; kvinnor; rättssociologiska enheten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten : en feministisk analys

  Författare :Karin Lundström; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; socialrätt; deconstruction.; EU-rätt; post-modernism; feminist legal theory; gender-studies; anti-discrimination; masculinity; European law; EU law;

  Sammanfattning : The thesis describes the development of the enactment of European Community Law in the field of sexual equality during the period of 1957-1997. With post-modern feminist theory as its point of departure, and with post-structuralist linguistics as method, it then analyses the argumentation of the EC Court of Justice in its interpretation of EC legislation during the same period. LÄS MER

 3. 3. "Vi blev muslimer" Svenska kvinnor berättar : En religionssociologisk studie av konversionsberättelser

  Författare :Madeleine Sultán Sjöqvist; Eva Lundgren; Thorleif Pettersson; Inger Furseth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; religionssociologi; könsteori; religion; religiositet; konversionsberättelser; muslim; kvinna; islam; kvinnors religiositet; kön; genus; levd religiositet; senmodernitet; meningssystem; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Materialet i studien består av kvalitativa intervjuer med svenska kvinnor som konverterat till islam. I intervjuerna har frågor ställts om hur de uppfattar sitt religiösa engagemang och sitt liv som muslimer i ett västerländskt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Författare :Irene Andersson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociologi; Sociology; women´s civil rights; civil defence; gas warfare; The Epoch Tidevarvet ; socialdemocratic women; Elin Wägner; peace movement; women´s movement; Collective actions; network; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how and why women established peace actions during World War I and the period between the wars. I have examined how women were mobilized, how the actions were carried out, what kind of opposition was awakened, and what happened afterwards. LÄS MER

 5. 5. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER