Sökning: "kvinnor intersektionell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kvinnor intersektionell.

  1. 1. I viljan att göra det normala : en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården

    Författare :Tina Mattsson; Socialhögskolan; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Femininity; Masculinity; Drug abuse treatment; Ethnicity; Class; Sexuality; Sex; Gender; Social work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation is to use intersectional analysis to investigate how gender is made in drug abuse treatment and to examine how the formation of gender interplays with the formation of sexuality, class and ethnicity. Central questions are: What gender(s) are to be shaped in druge abuse treatment? What happens to a gender perspective with emancipatory ambitions when it is incorporated into a normalizing practice such as social work? Quantitative methods are used to answer these questions. LÄS MER