Sökning: "kvantitativ enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden kvantitativ enkät.

 1. 1. Om man inte frågar får man inget veta

  Författare :Eva Sundborg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; intimate partner violence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Effekterna på en kvinnas hälsa kan vara förödande på många plan så även på eventuella barns hälsa och för samhället. LÄS MER

 2. 2. Mobil IKT inom omvårdnad : studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer

  Författare :Pauline Johansson; Göran Petersson; Gunilla Nilsson; Ingela Skärsäter; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computers handheld; nurses; nursing informatics; nursing students; patient safety; quality of healthcare; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Background: In nursing care, the steady increase of health related information implies aneed for useful Information and Communication Technology (ICT) tools that easilyprovide mobile access to accurate information. Updated information is usually available onthe Internet but personal computers are rarely available at the patients’ bedside. LÄS MER

 3. 3. Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns : A mixed methods project in clinical psychology of religion and existential health

  Författare :Christina Lloyd; Valerie DeMarinis; Britt af Klinteberg; Wolfgang Rutz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Clinical population; depression; anxiety; existential anxiety; internalized symptoms; crisis of meaning; inhibition of aggression; identity; meaning-making; emotion regulation; sense of coherence; self-concept; disruption and repair; high affective moments; existential worldview function; ontological security; belonging; loneliness; sacredness; death; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The present sequential mixed-methods project was conducted in the area of clinical psychology of religion and existential health. The central aim of the project was to investigate clinically relevant areas for an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability and dysfunctional existential meaning-making in a clinical sample of young women with mental ill-health concerns. LÄS MER

 4. 4. Elever syns på nätet : Multimodala texter och autentiska mottagare

  Författare :Dan Åkerlund; Anna Slotte-Lüttge; Ria Heilä-Ylikallio; Ola Erstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator per elev; klassbloggar; Skype; berättande; foto; demokrati; deliberativ; läroplan; multimodalitet; abduktiv ansats; DBR; fiktionsnivå; bildens presens; ; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i att alla elever med all sannolikhet kommer att ha en dator av något slag som sitt främsta redskap i skolan inom bara några få år. Det övergripande syftet är att bidra till fördjupade kunskaper kring vad utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och kommunikation på och över nätet kan innebära i en skolkontext. LÄS MER

 5. 5. Maternal behaviour, infanticide and welfare in enclosed European wild boars (Sus scrofa)

  Författare :Annelie Andersson; Per Jensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : European wild boars (Sus scrofa) are kept in Swedish enclosures for hunting and meat production purposes. The sows are known to undergo behavioural changes in connection with farrowing and their natural behaviours may be compromised by the limited area of the enclosure. LÄS MER