Sökning: "kvalitet ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden kvalitet ledarskap.

 1. 1. Leadership for Quality, Effectiveness and Health

  Författare :Johan Larsson; Håkan Wiklund; Stig Vinberg; Lars-Åke Mikaelsson; Stefan Lagrosen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Values; Behaviours; Tools; Quality; Effectiveness; Health; Ledarskap; Värderingar; Beteenden; Verktyg; Kvalitet; Effektivitet; Hälsa; Kvalitetsteknik; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Leadership, quality, effectiveness and health are important factors in the achievement of organisational success. Three questions are addressed to study these elements: 1. How do leadership values relate to leadership behaviours, quality methodologies and health in organisations? 2. LÄS MER

 2. 2. Leadership for Quality, Effectiveness and Health in Organisations

  Författare :Johan Larsson; Håkan Wiklund; Stig Vinberg; Lars-Åke Mikaelsson; Stefan Lagrosen; Institutionen för teknik och hållbar utveckling Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Values; Behaviours; Tools; Quality; Effectiveness; Health; Ledarskap; Värderingar; Beteenden; Verktyg; Kvalitet; Effektivitet; Hälsa; Kvalitetsteknik; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Leadership, quality, effectiveness and health are important factors in the achievement of organisational success. Three questions are addressed to study these elements:1. How do leadership values relate to leadership behaviours, quality methodologies and health in organisations?2. LÄS MER

 3. 3. The effect of leadership values, behaviors and methodologies on quality and health

  Författare :Johan Larsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Health; Quality; Organizational control; Workplace health promotion; Quality Technology and Management; TQM; Quality control; Kvalitetsteknik; Kvalitet; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med den forskning som presenteras i denna avhandling är att bidra till ökad kunskap om hur ledarskap kan praktiseras för att främja både medarbetarnas hälsa och organisationers kvalitetsarbete. Tre forskningsfrågor är ställda: 1.Hur relaterar ledarnas värderingar till ledarnas beteende samt aspekter av hälsa och kvalitet?2. LÄS MER

 4. 4. The effect of leadership values, behaviors and methologies on quality and health

  Författare :Johan Larsson; fysik och matematik Institutionen för teknik Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Health; Quality; Organizational control; Workplace health promotion; Quality Technology and Management; TQM; Quality control; Kvalitetsteknik; Kvalitet; Other industrial engineering and economics; Övrig industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med den forskning som presenteras i denna avhandling är att bidra till ökad kunskap om hur ledarskap kan praktiseras för att främja både medarbetarnas hälsa och organisationers kvalitetsarbete. Tre forskningsfrågor är ställda: 1.Hur relaterar ledarnas värderingar till ledarnas beteende samt aspekter av hälsa och kvalitet?2. LÄS MER

 5. 5. Implementering av lärande för hållbar utveckling : En studie av rektors förståelse av kvalitet i skolans organisation

  Författare :Anna Mogren; Niklas Gericke; Hans-Åke Scherp; Johan Öhman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ESD implementation; transformativ education; quality criteria; school leadership; school organisation; Implementering av lärande för hållbar utveckling; kvalitetskriterier; skolans organisation; transformativ utbildning; skolans ledarskap; rektor; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Student outcomes of Education for Sustainable Development (ESD) is reported to be weak and empirical studies investigating the underlying causes have been called for. School organization is pointed out as essential, which highlights the role of school leaders in realizing ESD. LÄS MER